A művészet története sorozat | Albumok | Books in English | Corvina Térképek sorozat | Deutsche Bücher | Északi források sorozat | Gasztronómia | Gyereknek és felnőtteknek | Irodalmi esszé | Irodalom | Irodalom | Ismeretterjesztő irodalom | Keleti források sorozat | Képzőművészet | Képző_Művészet | Környezetvédelem | Krimi, bűnügy | Kultúrtörténet | Magyar mesterek sorozat | Marco Polo sorozat | Megmondja sorozat | Memoár, életrajz, interjú | Mindennapi történelem sorozat | Művészet | Naplók | Nyelvkönyvek | Pszichológia | Stílusok-korszakok sorozat | Szépirodalom | Színháztörténet | Szótárak, lexikonok | Tankönyvek | Társadalom, közélet, politika | Társadalomtudomány | Térképek | Történelem | Tudástár sorozat | Turisztika | Vallástörténet | Zene
kiadvány oldalanként
Szótárak, lexikonok
A több mint száz ív terjedelmű mű mintegy összefoglalása a legnagyobb becsben tartott magyar műfordítók egyike egész alkotó pályájának. Negyven esztendei szógyűjtés és szinonimakeresés eredménye a klasszikus Roget-tezaurusz módszere szerint 304 fogalomkörbe rendezett, és ezeken belül logikai- asszociatív sorokba szedett s így valóban egymást magyarázó szavak és fordulatok óriási tára, melynek magyar nyelven egyetlen zsenge előzménye Póra Ferenc csaknem száz éves, vékonyka szótára. A magyar nyelven példátlan terjedelmű és példátlan nagyra törő vállalkozás mondhatni felöleli a teljes magyar szókincset a tájnyelvtől a még élő archaizmusokon át az újkori argóig, a köznapi nyelvtől a költői nyelvig, és a hiánytalan teljesség érzetét kelti forgatójában. Az eddigi magyar szinonima szótárak merőben más módszert követnek, és szóanyaguk sem vetekedhet Bartos Tibor gyűjteményével. Kiemelendő erénye, hogy hivatásos szóművész készítette, szövegalkotási gyakorlata közben, s így nem az elvont tudományosság, hanem egy páratlan szókincsű alkotó személyisége, az anyanyelvével kézműves mesteremberként élő, a nyelvet szerszámaként és anyagaként ismerő szerző mesterjegye hitelesíti. A szótár első kötete tartalmazza magát a fogalomkörbe szedett szótárt, míg a második kötet a szómutató, amely alfabetikus sorban megismétli az első kötet anyagát, megadva az egyes szavak lelőhelyét a fogalomkörökön belül. Anyanyelvét szerető, s szavaiban, fordulataiban élvezetét lelő ember számára nemcsak nélkülözhetetlen segédeszköz a fogalmazáshoz, de egyben ízlelgetni való, csemegézésre csábító, letehetetlen olvasmány is.
1224 oldal
6400 Ft
Mindent, amit a babákról, vagyis csecsemőkről és
kisgyermekekről tudni kell, megtalálható ebben a
lexikonformában közreadott, számos illusztrációt
tartalmazó kézikönyvben. A lexikon 650 szócikke
tárgyalja a gyerekek táplálásának, gondozásának,
fejlődésének kérdéseit, tájékoztatást ad a
gyermekbetegségekről és sok minden másról, amit tudni
kell vagy amire oda kell figyelni, ha megszaporodik a
család.
Ábrák és táblázatok teszik szemléletessé, gyakorlati
tanácsok, pontos utasítások pedig életközelivé a német
alapossággal megírt és a magyar felfogáshoz
hozzáigazított lexikont, melyben mintegy 500 utaló
címszó és számtalan kereszthivatkozás segíti a
tájékozódást.
360 oldal
4200 Ft
A nyelvtanulók széles rétegének érdeklődésére számot
tartó szótár voltaképpen az angol világ kulturális
jellegzetességeinek kétnyelvű lexikona, a nyelvében
élő angol világ `angolságának` összefoglalása.
276 oldal
2200 Ft
A nagysikerű kulturális lexikonsorozat soron következő darabja - az 1998-ban megjelent Angol-magyar kulturális szótárhoz hasonlóan a lehető legtágabban értelmezve a kultúrát, valójában az amerikai mindennapok legközkeletűbb ismereteinek (ételek, szokások, tévésorozatok, baseball játékosok stb.) tárháza. Valójában országismereti tankönyv, mely először foglalja össze magyar nyelven a nyelvtanulók és minden, Amerika iránt érdeklődő ember számára azt a temérdek, szótárakban fellelhetetlen, a külföldi által többnyire rejtve maradó apró tényt, jellemző nézetet, legendát és minden amerikai által tudott történelmi esetet, amely nélkül érthetetlen marad Amerika, de amit a nyelvtanuló csak ritkán tud még egy idegen országról.
240 oldal
1800 Ft
A könyv japán kultúra, tágabb értelemben a japán civilizáció fogalmainak első magyar nyelvű, összefoglaló jellegű, szótárszerű gyűjteménye. Nem nyelvi, hanem fogalmi jellegű értelmező szótár, melyben a japán kultúra, történelem, nyelv, vallás, földrajz, gazdasági élet, hétköznapi kommunikáció stb. legfontosabb fogalmait magyarázza el szócikkeiben a szerző, Gy. Horváth László műfordító, irodalmár, az Európa könyvkiadó főszerkesztője, kinek munkáját japán szakemberek lektorálták.
240 oldal
2500 Ft
Lexikonunk a Larousse francia kiadó közismert és
méltán népszerű `Références` sorozatában megjelent
Dictionnaire de la sociologie legújabb, bővített és
átdolgozott kiadásán alapul, s megjelentetését
indokolja, hogy pillanatnyilag Magyarországon nem
kapható olyan szociológiai mű, amely e tudományterület
nem angolszász kutatásainak eredményeit ennyire
tömören, olvasmányosan, jól áttekinthetően mutatná be.
A lexikon anyaga kollektív munka eredménye:
Franciaország legnevesebb egyetemein és
kutatóintézeteiben több mint hatvan tudós és
társadalomkutató vett részt a szócikkek megírásában,
valamennyi saját szakterületének legismertebb tudósai
közül való.
A mű elején témakörök szerint rendezett `Útmutató` ad
átfogó képet a Szociológiai lexikonban feldolgozott
fogalmakról, gyakorlati segítséget nyújtva az
olvasónak a szótár tematikus használatához. A
szócikkek száma 300, és 30 rövid ismertetést
olvashatunk a legjelentősebb szociológusok életéről és
munkásságáról. A szócikkek végén hivatkozás található
a legfontosabb francia és angol nyelvű irodalomra,
amely kiadásunkban a magyarul megjelent irodalommal
egészül ki. A szócikkekben említett művek irodalmi
adatait a kötet végén található terjedelmes
bibliográfia közli.
248 oldal
2600 Ft
Korunk pusztító betegsége a rák. Hazánkban a
rosszindulatú daganatos halálozás a haláloki
statisztikákban a második helyet foglalja el. A rák
valójában társadalmi probléma is; rengeteg tévhit és
babona övezi. A legfontosabb feladat ezért a
tárgyilagos, szókimondó légkör kialakítása. Ezt a célt
szolgálja korszerű lexikonunk, amely az 1992-ben New
Yorkban megjelent Cancer Dictionary fordítása.
A rák diagnosztizálása és gyógyítása az utóbbi években
jelentős fejlődésen ment keresztül. Mindez azzal járt,
hogy robbanásszerűen bővült a rákkal kapcsolatos
fogalmak amúgy is széles köre. Lexikonunk ismerteti a
rákdiagnosztika és a rákgyógyítás hagyományos és új
vagy kísérleti módszereit, szól a szűrővizsgálatok
jelentőségéről, a rákkeletkezés kockázati tényezőiről.
Alapfogalmakat tisztáz, s minden egyes szerv rákjával
kapcsolatban kitér valamennyi lényeges tudnivalóra.
Kiknek szól a lexikon? Valamennyiünknek. Mindnyájan
érdekeltek vagyunk abban - akár egészségesek vagy
betegek vagyunk, akár az egészségügyi személyzethez
tartozunk -, hogy korrekt és részletes tájékoztatást
kapjunk a rák nyitott kérdéseiről.
324 oldal
2500 Ft
Soma, az ír terrier születése után nem sokkal elkezdett facebookozni. Posztjait több ezren követik, osztják és lájkolják: a Balaton-felvidéken és Budapesten már sokan felismerik, igazi celeb...
Fordította: Árokszállásy Zoltán
Az ember minden reggel használja a vizet: lezuhanyozik, kávét főz, lehúzza maga után a vécét, oda se figyelve. Csakhogy több mint 750 millió ember nem teheti meg mindezt, mivel nincs bevezetve...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ