Simon Róbertné Pesthy Monika - Ember, Sátán, Messiás. A korai zsidóság eszmevilága és a kereszténység
Megjelenés ideje: 2013
ISBN: 9789631361353
424 oldal
Ára: 3990 Ft
Ember, Sátán, Messiás. A korai zsidóság eszmevilága és a kereszténység
A zsidóság kb. i. e. 200-tól i. sz. 100-ig terjedő korszaka kulcsfontosságú mind a zsidó vallás további alakulása, mind a kereszténység létrejötte szempontjából. Az ószövetségi Izrael vallása átalakul, a megváltozott politikai és történeti helyzet hatására a korábbi elgondolások megkérdőjeleződnek és átértékelődnek, külső hatásra új eszmék jelennek meg, a zsidóságon belül különböző csoportok és irányzatok jönnek létre, melyek mind más és más módon próbálják az új helyzetet értelmezni. A kereszténység ebben a tarka átmeneti korban született meg, az Újszövetséget alkotó írások is ekkor íródtak, mondandójuk a korszak egyik különleges, a maga eredeti valójában máig is megfoghatatlan egyénisége, a Názáreti Jézus és az ő tanítása köré épül fel. <br> Mennyire határozta meg az éppen létrejövő kereszténységet az a közeg, amelyből kinőtt? A tarka sokszínűségből hogyan kristályosodott ki a későbbi keresztény tanítás? Hogyan kezd a kereszténység önállósulni, elszakadni eredeti közegétől? Mikor mondhatjuk, hogy új vallás született? Mennyire tapasztalható valami folyamatosság az Ószövetség és a kereszténység alapvető tanításai között? Mit is jelent az, hogy a korai zsidó irodalom hidat alkot az Ó- és Újszövetség között? És vajon mennyire igazak az olyan általánosan elterjedt sztereotípiák, mint: ,,Jézus az Ószövetségben megígért és a zsidók által várt messiás"; ,,a Sátán már kezdettől fogva az Ellenség volt, aki bűnbe vitte Ádámot és Évát"; ,,a paradicsomi történet az áteredő bűnről szól, mely aztán az emberiség egész további sorsát meghatározza"; ,,a keresztény túlvilágkép az örök büntetéssel és jutalommal az Ószövetségre megy vissza", ,,a feltámadás gondolata is mélyen gyökerezik az Ószövetségben..."? <br> Könyvünk ezeket a kérdéséket igyekszik megvilágítani három nagy témán - az ember, a rossz, a Messiás témáján - keresztül.
Az idén elhunyt Reigl Judit (1923-2020), a 20. század egyik kiemelkedő festője, saját szavaival ,,olyan nő volt, aki úgy gondolkodott és festett, mint egy férfi, noha tudta, hogy mindig mindenki...
Ruzsa György, a művészettörténeti ikonkutatás legnagyobb hazai és nemzetközileg is elismert tudós művelőjének e legújabb - a művészettörténeti megközelítést az ikonteológiával összekapcsoló,...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ