Letűnt népek az abodritáktól a tangutokig - Multkor.hu
 
Letűnt népek az abodritáktól a tangutokig
2008. július 4.

 

Tudja Ön, hogy kik voltak a merják, vagy esetleg léteznek-e egyáltalán belgák és jugoszlávok? A kérdésre egy nemrég megjelent, kultúrtörténeti érdekessége miatt egyedülálló kislexikonból nyerhetünk választ, amely nagyon hamar szerves részévé válhat minden történelemkedvelő laikus könyvespolcának.


A Corvina Kiadó villámgyorsan, szinte az eredeti megjelenés (2006) pillanatában csapott le a könyvre, amely most végre a magyar olvasók kezébe is eljuthat. A szakmailag is igen alapos munka egy tudományos igénnyel készített, szakszerű lexikon, amely alapos szerkesztési alapelvek alapján mutatja be a népek nevének eredetét és névváltozatai, annak elterjedtségi területét, társadalmi-demográfiai fejlődésüket, gazdasági formáik változatosságát, politikai berendezkedésüket, történelmüket, kulturális sajátosságaikat, nyelvi és irodalmi emlékeiket, majd végül bukásukat és a róluk íródott szakirodalmat is. Mindezt azonban szelídített, könnyen kezelhető formában nyújtja át a szerző, amely persze felkínálja a további keresések lehetőségét is.

Harald Haarmann 2006-ban megjelent lexikonja kereken 200 szócikkben tömören és mindenki számára érthetően foglalja össze a Föld jelentős, a későbbi népekre és kultúrákra tartósan befolyást gyakorló letűnt népcsoportjainak történetét. Jelenlegi tudásunk alapján tájékoztat egy-egy nép történetéről, földrajzi elhelyezkedéséről, vándorlásairól, politikai, társadalmi és gazdasági berendezkedéséről, kultúrájáról és vallásáról, továbbá nyelvéről és irodalmáról. A kontinensekhez és nagyobb régiókhoz tartozó összefoglaló cikkek megkönnyítik a szomszédos és egymással rokon népekről való tájékozódást, és felhívják a figyelmet olyan kisebb népcsoportokra is, amelyekkel a lexikon külön szócikkben nem foglalkozik.

A könyvből megtudhatjuk, hogy a belgákat Julius Caesar győzte le, és önálló kultúraként a frank honfoglalás időszakéban szűntek meg létezni. Kiderül, hogy a Kanári-szigetek őslakói, a guansoknak sosem volt önálló nemzettudata, illetve a kamaszok is önálló népcsoport voltak Szibéria nyugati részén.

De kik számítanak letűnt népeknek? A szerző sincs könnyű helyzetben, hiszen a bevezető szerint élő és kihalt népek közé egyáltalán nem lehet határvonalat húzni, míg a letűnt népekről akkor beszélhetünk, "ha utódai más népektől elkülönülve már nem képeznek politikai, kulturális és nyelvi egységet". Ezen tényezőknek azonban nem szükségszerű együttesen fennállni, bár a politikai önállóság elvesztése a legtöbb esetben teljes asszimilációt eredményezett. Igen sok határesetről tudunk, így például van, amikor az elit bukásával véget ér az önálló államiság, de a nép és a nyelv megmarad (pl. maják), illetve vannak kihaltnak hitt, ám valójában csak elfelejtett népek (karthágóiak), és a sor a végtelenségig folytatható. Az olvasó helyzetét éppen ezért segítheti, hogy a nagyobb népek, népcsoportok (bibliai népek, indoeurópaiak, latinok, stb.) esetében hosszabb összefoglaló cikkekben ismerhetjük meg az adott csoportok történetét.

A magyar fordítás külön dicséretet érdemel, hiszen az élvezetes fordítás mellett a már említett szakirodalmi hivatkozásokban nagyon sok hazai szakirodalmi művet fedezhetünk fel, emellett Komoróczy Géza szakmai felügyelete minden szempontból garancia lehet a könyv hitelességére is.

Kinek ajánljuk:
Nélkülözhetetlen kézikönyv mindazok számára, akik ideológiai elfogultságtól mentesen érdeklődnek a régi népek és azok kulturális öröksége iránt.

Haarman, Harald: letűnt népek lexikona. Ford.:Tarnói Judit. Corvina Kiadó., Bp., 2008. 205 o. 3990 Ft.
2008-07-07 10:50:16
Fordította: Balázs István
A szerelem istennője, Aphrodité kiváló ízlésről tett bizonyságot, amikor Ciprust választotta lakhelyéül. A Földközi-tenger keleti részén fekvő, napsütötte sziget valóban ideális hely:...
Beléphetünk és bepillanthatunk a felsőbb társadalmi körök, a vagyonos rétegek és értelmiségiek egykori lakásaiba. Bár ezek az otthonok és berendezési tárgyak mára nagyrészt elpusztultak,...
Fordította: Balázs István
A szerelem istennője, Aphrodité kiváló ízlésről tett bizonyságot, amikor Ciprust választotta lakhelyéül. A Földközi-tenger keleti részén fekvő, napsütötte sziget valóban ideális hely:...
Beléphetünk és bepillanthatunk a felsőbb társadalmi körök, a vagyonos rétegek és értelmiségiek egykori lakásaiba. Bár ezek az otthonok és berendezési tárgyak mára nagyrészt elpusztultak,...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ