Iszlám kulturális lexikon

Igen sokan nem is tudják, milyen fejlett kultúra áll az iszlám eszmerendszere mögött. Ez a kultúra másfélezer éve kezdett kibontakozni, viharos gyorsaságú fejlődéssel. Sokáig olyan intellektuális igények és hajtóerők vitték előre, s olyan eredményei születtek, amelyek - enyhén szólva - semmivel sem maradtak el a korabeli Európa fejlődésétől.

Tény, hogy ez a felívelése később megtört, ám az is tény, hogy a virágkorának Európa nagyon is sokat köszönhet. Talán a legfontosabb, hogy nem kis hányadban a muszlim tudósok közvetítésével vehette ismét birtokába a saját, a klasszikus európai ókorból származó szellemi örökségét, amely nélkül sokkal nehezebben szárnyalt volna fel a középkorból kivezető nagy szellemi fellendülésünk.

E lexikon alkotója, Simon Róbert, az iszlám kultúra bizonyára legjobb mai itteni ismerője. Ő alkotta meg magyar nyelven a Korán első teljes, az eredetiből - azaz nem más nyelvre történt fordításából - készült fordítását, ahhoz írt kötetnyi jegyzetével, és a Korán világát bemutató kitűnő tanulmányával. E munkájáért kapta meg az irodalomtudomány doktora címet. E lexikonhoz írt előszavában elmondja, hogy éppen fél évszázada kezdett foglalkozni az iszlámmal, és minden vonatkozását többször is átszántotta.

Jóllehet a muszlim népek már a Föld lakosságának ötödét teszik ki, s erőteljesen törekszenek felfelé a globális gazdasági hadszíntéren, e lexikonnak a szakmailag feltétlenül megbízható Corvina Kiadó honlapján szereplő ajánlása kiemeli, hogy "Az iszlámról való közkeletű tudás Magyarországon alig mérhető. Nem létezik magyar nyelven olyan kézikönyv, amely megbízhatóan és szakszerűen igazítana el a másfél-ezer éves iszlám kultúrájában.

Kísérletünk ezt a hiányt szeretné pótolni, s túllépve az elemi ismereteken olyan középméretű kézikönyvet kínál, amely a teljességre törekvő enciklopédia és a szűkszavú szótár között a szükséges tájékoztatáson túl mélyreható elemzésekre is módot ad, s ennek az egyedülálló és világtörténelmileg máig oly fontos kultúrának az összefüggéseit, értékeit és elágazásait is bemutatja.

A lexikon tehát nemcsak száraz adatokat közöl, hanem megpróbálja bemutatni egy szervesen alakuló rendkívül gazdag kultúra különböző mozzanatainak a szoros összefüggését egymással, amit a megfelelő utalások segítenek elő."

A lexikon tartalmáról Simon elmondja, hogy anyagának megválasztása során az anyagi és a szellemi kultúra lényeges megnyilvánulásaira összpontosított, és ezek vonatkozásában számos olyan cikket talál az érdeklődő, amit más kézikönyvben hiába keresne. Különösen rokonszenves megjegyzése, hogy a szócikkek tartalmi és terjedelmi kritériumait az a naiv meggyőződés alakította ki, hogy még mindig akadnak igényes olvasók.

Ez utóbbiak szempontjait szolgálja a szokásosnál valamivel bővebb bibliográfia is a szócikkek végén. Utal arra is, hogy sokkal több tárggyal kapcsolatos szócikk található e lexikonban, mint személyt bemutató. Műve az iszlám kultúrára vonatkozó ismeretek 416 oldalas kincstára, amilyen még soha nem állt magyarul a rendelkezésünkre. Kézikönyvként kiemelkedően értékes, s pusztán tallózgatni benne is hallatlanul érdekes. tanulságos, és gyakran igencsak meglepő.

Kiadvány:
Simon Róbert
Iszlám kulturális lexikon
Corvina Kiadó, 2009


Forrás:
Dr. Osman Péter
innovacio.hu

2010-01-13 15:04:33
Fordította: Balázs István
A szerelem istennője, Aphrodité kiváló ízlésről tett bizonyságot, amikor Ciprust választotta lakhelyéül. A Földközi-tenger keleti részén fekvő, napsütötte sziget valóban ideális hely:...
Beléphetünk és bepillanthatunk a felsőbb társadalmi körök, a vagyonos rétegek és értelmiségiek egykori lakásaiba. Bár ezek az otthonok és berendezési tárgyak mára nagyrészt elpusztultak,...
Fordította: Balázs István
A szerelem istennője, Aphrodité kiváló ízlésről tett bizonyságot, amikor Ciprust választotta lakhelyéül. A Földközi-tenger keleti részén fekvő, napsütötte sziget valóban ideális hely:...
Beléphetünk és bepillanthatunk a felsőbb társadalmi körök, a vagyonos rétegek és értelmiségiek egykori lakásaiba. Bár ezek az otthonok és berendezési tárgyak mára nagyrészt elpusztultak,...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ