kiadvány oldalanként
Tankönyvek
A szöveggyűjtemény az ókori és római történelem
legfontosabb, legérdekesebb írásos emlékeit mutatja
be - külön a római forrásokat, a két csoporton belül
szigorú kronológiai sorrendben. A válogatás a
legnagyobb szerzők (Homérosz, Hésziodosz, Hérodotosz,
Thuküdidész, Plutarkhosz, Livius, Vergilius, Tacitus,
Suetonius stb.) munkáinak részletein kívül a fontosabb
feliratokra, papiruszokra és kisebb, de különösen
értékes szerzők (Gellius, Valerius Maximus, Cornelius
Nepos stb.) írásaira is kiterjed. A források
segítségével a bronzkori görög írásbeliség emlékeitől
kezdve egészen a Római Birodalom bukásáig képet
kaphatunk több száz év történelmének sokszínűségéről,
máig tartó eleven hatásáról.
280 oldal
2500 Ft
`A puritanizmustól a posztmodernizmusig` alcímet
viselő amerikai irodalomtörténet az eddigi
legteljesebb és legmodernebb összefoglaló ismertetője
a témának. Két, a szakmában világszerte jól ismert
egyetemi tanár munkája. Malcolm Bradbury ezen kívül
mint regényíró is igen népszerű, többek között
Magyarországon is. A világ számos egyetemének
amerikanisztikai intézetében alapműnek számító
kézikönyv, sőt kötelező olvasmány, s érthető és
élvezhető áttekintésként a szűkebb szakmai közönséghez
nem tartozók, az ún. művelt átlagolvasók körében is
igen népszerű. A könyvhöz igen részletes név- és
tárgymutató, valamint bibliográfia tartozik, s
tartalmazza a magyar fordításban már megjelent művek
adatait is. A mai kritikai és irodalomtörténet-írás
eredményeit felhasználó szöveget egyetemi oktatók és
ismert amerikanisták fordították magyarra.
412 oldal
1650 Ft
A középiskolai kötelező olvasmányokat elemző kötetünk
mellé sorakozik ez az újabb műalkotásokat elemző
könyv, amely nemcsak az érettségi és felvételi
vizsgákra készülő középiskolások körében lett
hamarosan népszerű, hanem - a szerzők szándékaival
megegyezően - az irodalom szakos hallgatók is
haszonnal forgatható segédkönyvet látnak benne. A
szerzők szövegrészletekből kiindulva ismertetik meg az
olvasót az 1945 utáni, s főként a kortárs magyar
irodalom összesen harmincöt szerzőjének prózai
műveivel.
236 oldal
830 Ft
Dr. Czeizel Endre, a televízióból is jól ismert
orvosgenetikus, és munkatársa dr. Erős Erika
pszichiáter könyve a Karinthy család tehetségének
titkáról szól, megismertet a nagy író családjával:
őseivel, szüleivel, testvéreivel, a szerteágazó vonalú
leszármazottakkal.
oldal
750 Ft
A magyar tudományos könyvkiadásból mindeddig hiányzott
egy átfogó, filológiai és irodalomtörténeti igényeket
kielégítő, az egyetemi oktatásban jól használható
összefoglalás a német irodalom történetéről. Györffy
Miklósnak, az ELTE Bölcsészettudományi Kar
világirodalom tanszéke oktatójának írása a Nibelung-
énektől a mai középgeneráció működéséig, kronológiai
rendben tekinti át a német nyelvű irodalom történetét.
A hatalmas anyagról a különböző irodalomtörténeti
irányzatokba ágyazva ad képet, kiemelve azt, mi a
specifikusan német az egyes korszakok alkotásaiban,
részletesen tárgyalva az egyetemes irodalom
fejlődésében betöltött szerepüket. Külön fejezet
ismerteti a korszakfordító írók és költők, Goethe és
Schiller, Thomas Mann és Franz Kafka, Thomas Bernhard
és Barbara Frischmuth, Heine vagy Hölderlin életművét,
de a kötet teljességre törekszik - a bemutatásból nem
maradnak ki a kisebb mesterek sem. Az írás a legújabb
eredmények felhasználásával, tudományos igénnyel
készült, s így nemcsak az oktatásban, hanem a további
kutatás ösztönzésében is fontos szerepet játszhat.
236 oldal
880 Ft
oldal
3000 Ft
Fordította: Németh Anikó
Száz év autócsodái sorakoznak ebben a könyvben, olyan ritka példányok, amelyek csak korlátozott számban készültek, és azokat is bámulatba ejtik, akiket a gépkocsik világa amúgy hidegen...
Fordította: Fáber András - Fáber Ágoston
BMW vagy Harley-Davidson? Kawasaki vagy Ducati?
Elegáns vonalvezetés vagy merész újítás? Klasszikus formatervezés vagy az űrtechnika diadala?
Kiszámíthatóság vagy nyers erő? Szépség...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ