kiadvány oldalanként
Magyar mesterek sorozat
...
A híres 19. századi személyiségek alakját, arcvonásait ma is azon képük alapján idézzük fel magunkban, amelyet Barabás Miklós festett róluk. De a hatás kétirányú: Barabás művészete is a portréinak köszönhetően nyerte el máig tartó népszerűségét és rangját. Barabásnak egy olyan korban indult a pályája, amikor megnőtt az igény a saját nyelv, viselet, kultúra, egyszóval a nemzeti identitás iránt. Nem volt elegendő tehát arcképet festetni, mindenki ,,a magyar festő" ecsetje által akarta megörökíttetni magát. Pedig portretista kvalitásai mellett Barabás kitűnő tájképfestő is volt, a fiatalon elsajátított akvarellfestés egyik legkiemelkedőbb képviselője. Az Itáliában, a Duna-parton, a gräfenbergi fürdővárosban vagy a tabáni kirándulások nyomán készült kis remekműveinek színvonala egyenrangú az olajképekével. Emellett számos jellegzetesen biedermeier hangütésű zsánerképet is alkotott a falusi élet vagy a fővárosi polgári otthon emblematikus jeleneteiről. A festészet elméleti kérdéseinek tanulmányozásáért pedig a magyar tudományos akadémiai tagságot is elnyerte. Vállalkozó szellemét illusztrálja, hogy ötvenéves elmúlt, mikor megismerkedett a technika legújabb vívmányával és néhány évig fényképész műtermet tartott fenn; megmaradt mégis festőnek, egészen nyolcvannyolc évesen bekövetkezett haláláig.

Kötetünk több mint nyolcvan reprodukciót tartalmaz Barabás festményeiről és akvarelljeiről, valamint néhány korabeli fényképet és metszetet; az életrajzot, a képelemzéseket és a szómagyarázatokat Veszprémi Nóra, a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténésze írta.
64 oldal
2990 Ft
A magyar festészet legismertebb képeit köszönhetjük Szinyei Merse Pálnak. Minden egyes vászna valódi örömünnep a szemnek: szívet melengető derű és a természet szépségének felfedezése hatja át őket. Ám a kötet átlapozásakor annak sem kell csalódnia, akit a több mint hetven illusztráció mellett az is érdekel, hogy valóban a Majális kedvezőtlen fogadtatása késztette-e Szinyeit egy teljes évtizednyi visszavonulásra a festészettől, hogy a kis sárga virágon kívül mit rejtenek a Lilaruhás nő finom kezei, kivételesen hosszú élete folyamán hány évet ért meg a kép modellje, és honnan ismerte a Léghajó kosarából kiintegető férfit - egyáltalán: kinek integet a léghajós.

Bernáth Mária könyve elfogulatlanul idézi fel a festői pálya hullámvölgyeit; a képelemzések egy-egy mű behatóbb megismerésére adnak lehetőséget, a szöveget kiegészítő magyarázatok pedig megkönnyítik a tájékozódást. A kötetet az életrajzi adatok és az irodalomjegyzék teszi teljessé.
64 oldal
2990 Ft
A Nyolcak festőcsoport neve a nagyközönség számára ma
sem cseng ismerősen, annál inkább a tagoké: Márffy
Ödönt és társait, Berény Róbertet, Czóbel Bélát,
Czigány Dezsőt, Kernstok Károlyt, Orbán Dezsőt, Pór
Bertalant és Tihanyi Lajost a legnépszerűbb huszadik
századi művészeink között tartjuk számon. Az első
világháborút megelőző évek Budapestjének kulturális
életében Bartók, Ady vagy a Nyugat képzőművészeti
megfelelőjének számítottak. A húszas-harmincas
években Márffy líraibb stílust alakított ki, s
képeinek leggyakoribb modellje hitvese volt, az Ady
özvegyeként közismert Csinszka. Márffy szemlélete az
idők folyamán mit sem változott: idősebb korában is a
modern irányzatokat összefogó csoportok tagjai közt
találjuk.
Kötetünk több mint hatvan reprodukciót tartalmaz,
valamint számos fekete-fehér dokumentumfotót; az
életrajzot, a képelemzéseket és a szómagyarázatokat
Rockenbauer Zoltán írta.
64 oldal
2990 Ft
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) patikusból lett
festővé - ahogy maga állította, a szellem hivatására.
S bár munkái, sőt ő maga is gyakran tűnt
nevetségesnek kortársai szemében, az idő őt igazolta.
Kötetünk megújult kiadása közel hatvan reprodukciót
tartalmaz a festő képeiről, a bevezetőt és a
képelemzéseket Csontváry szakértõje, a kiváló
művészettörténész, Németh Lajos írta. Az albumot
Csontváry ihletett, sokszor messianisztikus
hangvételű írásaiból készült válogatás egészíti ki.
64 oldal
2990 Ft
Vannak művészek, akiknek neve mintegy összeforr egy-
egy nemzetével. Hollandiáról Rembrandt, Flandriáról
Rubens, Spanyolországról Velázquez, Angliáról Turner
jut azonnal az eszünkbe, ha festészetről van szó.
Hasonló tekintélye van mind Magyarországon, mind a
környezõ országokban Munkácsy Mihálynak: ha senki
másét nem, az ő nevét mindenki ismeri. A múlt század
utolsó negyedében a leghíresebb művészek közé
tartozott, és párizsi műtermében sürögtek-forogtak a
látogatók és a megrendelõk, hogy találkozzanak a nagy
múltú, távoli Hungária mesterével. Munkássága iskolát
teremtett a magyar festészetben, de nem csupán helyi
jelentősége van: legszebb művei az egyetemes emberi
kultúra vitathatatlan értékei közé tartoznak.
64 oldal
2990 Ft

Iványi-Grünwald Béla a nagybányai művésztelep egyik alapítójaként szerzett magának nevet, első sikereit a hely jellegzetes motívumai által ihletett plein air képeinek köszönhette. A 20. század elején Párizsból érkező új irányzatok új utakra csábították: maga köré gyűjtött számos fiatal tehetséget, és Kecskeméten saját művésztelepet szervezett. Legjelentősebb műveit itt alkotta a kései szecesszió stílusában. A Schiffer-villa számára készült monumentális pannója az 1910 körüli magyar festészet egyik főművének számít.
Az 1920-30-as évek fürdőző aktokat, virágcsendéleteket, falusi jeleneteket, gémes kutat vagy balatoni tájat ábrázoló vásznai a közönség egyik kedvencévé avatták, ismertsége és népszerűsége napjainkig töretlen. Gazdag, ellentmondásoktól sem mentes életművét Szabó László bevezetője új megközelítésben tárgyalja. A kötet teljes szövege magyar és angol nyelven olvasható.
104 oldal
6990 Ft
Iványi-Grünwald Béla a nagybányai művésztelep egyik alapítójaként szerzett magának nevet, első sikereit a hely jellegzetes motívumai által ihletett plein air képeinek köszönhette. A 20. század elején Párizsból érkező új irányzatok új utakra csábították: maga köré gyűjtött számos fiatal tehetséget, és Kecskeméten saját művésztelepet szervezett. Legjelentősebb műveit itt alkotta a kései szecesszió stílusában. A Schiffer-villa számára készült monumentális pannója az 1910 körüli magyar festészet egyik főművének számít. Az 1920-30-as évek fürdőző aktokat, virágcsendéleteket, falusi jeleneteket, gémes kutat vagy balatoni tájat ábrázoló vásznai a közönség egyik kedvencévé avatták, ismertsége és népszerűsége napjainkig töretlen. Gazdag, ellentmondásoktól sem mentes életművét Szabó László bevezetője új megközelítésben tárgyalja. A kötet teljes szövege magyar és angol nyelven olvasható.
104 oldal
6990 Ft
A magyar képzőművészek közül Munkácsy Mihály mellett
Zichy Mihály neve cseng legismerősebben a
nagyvilágban. Fordulatos, romantikus végletekben
bővelkedő életútja műveinél is jobban foglalkoztatta
kortársait. Kiemelt udvari művész, uralkodók, híre
francia és nemet írók, festők, zeneszerzők barátja
volt. Életmódja, műtermének pompája a
művészfejedelmekével vetekedett. Négy orosz cár
udvari festője volt, és hosszú évtizedeket töltött el
Oroszországban. Festményeivel és grafikáival sokszor
zajos sikereket aratott, de olykor élet vitákat is
kiváltott. Ezt az ellentmondásos és rendkívül színes
pályát vizsgálja a kötet, a hatalmas életműből a
legjelentősebb alkotásokat bemutatva.
104 oldal
6990 Ft
124 oldal
6990 Ft
A 33 oldalas különböző témákat röviden feldolgozó,
gazdagon illusztrált népszerű sorozat irkafüzött
darabjai közül ezúttal Csontváry sorsát,
életútját mutatja be Vadas József tanulmánya a
festő legszebb darabjaival illusztrálva.
A füzet kapható angol és német nyelven is.
33 oldal
1480 Ft
Fordította: Szegedi Péter
Asimov máig az egyik legolvasottabb sci-fi szerző, több száz regény írója, akinek egységes, mégis galaktikusan tág világa már a sokadik útkereső nemzedék számára válik meghatározóvá....
Fordította: Horányi Krisztina
Vannak-e növényirtószer-maradványok az általunk fogyasztott gyümölcsökben és zöldségekben? Okozhatnak-e ezek rákot? Egészségesebb-e a bioélelmiszer? Csak a gazdagabbak számára elérhető?...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ