kiadvány oldalanként
Tudástár sorozat
A Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi István téren álló székháza Budapest egyik reprezentatív középülete, a magyar tudományosság jelképpé nemesült foglalata. A palota a maga korában a neoreneszánsz stílustörekvés úttörő és nagyszabású alkotása volt, amely a magyar főváros építészeti fejlődésére is hatást gyakorolt. Belsejének elegáns architektúrája, főbb termeinek festészeti és szobrászati díszítése méltó az épület rendeltetéséhez.
32 oldal
1800 Ft
A Corvina kiadásában megjelent <i>A mohácsi csata</i> című nagysikerű könyv szerzője, B. Szabó János hadtörténész újabb munkájában ezúttal a 13. századba, a tatárjárás korszakába kalauzolja el az olvasót. A könyv az 1241-1242. évi magyarországi események ismertetésén túl választ keres arra a kérdésre is, hogy miért hívjuk tatárjárásnak a mongol inváziót, hogyan kerültek a mongol hadak Ázsia szívéből Magyarországra, miként sikerülhetett nekik meghódítani egész Kelet-Európát. Mindennek tükrében újszerű válaszok születtek azokra a sokszor tárgyalt felvetésekre is, hogy lehetett-e esélye a sikeres ellenállásnak Magyarországon, IV. Bélát, illetve az ország belpolitikai feszültségeit okolhatjuk-e a kudarcokért. Végül a Nagy Mongol Birodalom és a Magyar Királyság további kapcsolatait is felvázolva, a könyv magyarázatot keres arra is, hogy a magyarság miként kerülhette el a kelet-európai népek jelentős részét "eltüntető" vagy átformáló mongol hódítás legsúlyosabb következményeit.
192 oldal
1990 Ft
A migrén a leggyakoribb krónikus megbetegedések egyike. A kötet szerzője, Matthias Keidel pszichiáter a Bayreuthi Kerületi Kórház Neurológiai Klinikájának főorvosa szakszerű felvilágosítást nyújt a betegség történetéről, előfordulásának gyakoriságáról, kiváltó okairól, típusairól és fázisairól, továbbá patogeneziséről, diagnosztikájáról, terápiájáról és lehetséges megelőzéséről. Külön kitér a nők és gyermekek esetében figyelembe veendő sajátos szempontokra, a függelékben pedig közread egy ,,migrénellenőrző listát" is.
A magyar olvasók kedvéért a kötetben közreadjuk a Magyar Fejfájás Társaság diagnosztikai fejfájásnaplóját, valamint a magyarországi fejfájás-centrumokról és szakrendelések teljes listáját és elérhetőségét.
136 oldal
1990 Ft
Az emberek több mint fele érzékenyen reagál az időjárási hatásokra. A balesetet, sérülést szenvedők és azok, akik műtéten vagy súlyos betegségen estek át, még inkább. Könyvünk az időjárás és az egészség kapcsolatát elemzi, leírja a megelőzés módjait és a terápiás módszereket, de nem feledkezik meg az időjárásnak az egészségre gyakorolt pozitív hatásairól sem.
A könyv szerzője, Angela Schuh az orvosi klimatológia szakértőjeként a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem Egészség- és Rehabilitációtudományi Intézetének professzora.
140 oldal
1990 Ft
1848. március 15-én este húszezres tömeg szabadította
ki fogságából Táncsics Mihályt, ezzel is demonstrálva
a sajtószabadság életbe lépését. Az első világháború
vesztes befejezése és a forradalmak a cenzúra
bevezetésével, a papírfelhasználás korlátozásával, a
lapok többségének betiltásával pedig szinte a
kiindulópont elé vetették vissza a sajtó helyzetét. A
két eseménysor közé eső hetven évben a magyar
sajtóélet páratlanul felvirágzott, utóbb is ritkán
látható, magas színvonalon működött.
A magyar sajtó aranykora a hazai közélet
demokratizálódásának egyik fontos fejezete. A sajtó
szervezetrendszerét, működésének társadalmi és jogi
kereteit, kiadványait és munkatársainak sokaságát
mutatja be ez a kis kötet, mely nemcsak a téma
tankönyve lehet, hanem tanulságos és szórakoztató
olvasmány is.
152 oldal
1990 Ft
Ez a könyv a nemzetekfelettiséghez vezető hosszú utat
mutatja be az eszmék, a joggyakorlat, és a valóság -
egymással szoros kölcsönhatásban levő - hármas
síkján: rövid és közérthető formában összefoglalja az
európai integrációs elméletek 1945 utáni közötti
történetét.
Megismertet az európai politikát jellemző két irány
(föderalista kontra antiföderalista) közötti
küzdelemmel, melynek során a nemzetekfelettiséget
támogató európai föderalisták lépésről-lépésre
kivívták a szuverén nemzetállamiság dogmájának a
meghaladását, és létrehozták a nemzetek feletti
európai intézményeket: az Európai Parlamentet, az
Európai Bizottságot, és az Európai Bíróságot.
160 oldal
1990 Ft
Ez a karcsú kis könyv korántsem szabályos
történelemkönyv, a Kína történetét mondhatni első
kézből ismerő szerző pedig nem arra a képtelen
feladatra vállalkozik, hogy néhány tucat oldalon
ismertesse a nemcsak a térképen hatalmas kiterjedésű
ország, de az itt lakó nép id&amp;otilde;ben is szinte
felmérhetetlenül hosszú múltra visszatekint&amp;otilde;
történelmét. Nem túlzás azt mondani, hogy a kínaiak
rendelkeznek a világ leghosszabb folyamatos
kultúrájával, amely mintegy 5000 éves múltra
tekinthet vissza.
Polonyi Péter nagyívű esszéjének tárgya Kína múltja,
vagy pontosabban: a jelen előzménye &amp;#8211; a legendák
ködébe vesző kezdetektől a legutóbbi időkig. A
változó dinasztiákon és idegen hódítók uralmán,
reformokon és parasztlázadásokon át, a hol elemeire
hulló, hol er&amp;otilde;s kézzel ismét egybemarkolt ország
szédítően bonyolult történetében azt keresi, hogy mi
a folytonos, mi a változatlan az els&amp;otilde; császároktól a
mai pártfőtitkárokig.
92 oldal
1600 Ft
`A farkas természetének, környezethez való
viszonyának és hazai állományának bemutatása csak egy
része a könyvnek. Megpróbáltam leírni az egyszerű nép
és a farkas viszonyát is, ismertetni, hogyan váltak
be az egyes vadászati módszerek, milyen furfangos
csapdákat eszelt ki vagy vett át külföldről a
jobbágyság, a parasztság. Írok azokról a vadászati
módszerekről, amelyekkel évszázadokon át pusztították
és sajnos pusztítják ezt a nemes ragadozót.
Igyekeztem bemutatni, honnan származik a
farkasgyűlölet, miért lett ez a vad a gonoszság,
mohóság és szexuális étvágy megtestesítője.
Elkalandozom egy kicsit az elmúlt évezredekben,
évszázadokban, hogy végül leírhassam, miképp tudott
és tud együtt élni a világ egyik legpompásabb,
félreismert ragadozója és a Föld vélt ura, a Homo
sapiens.` (Részlet a szerző előszavából)
128 oldal
1600 Ft
Van-e élet a halál után? A túlvilágon vajon
örökéletűek leszünk-e? És milyen is az a túlvilági
mennyország, avagy a pokol? A vallástörténész szerző
végigveszi a Hádesz és a pokol, a mennyország és a
paradicsom ókori és kora keresztény forrásokban
található leírásait, majd pedig a túlvilágba vetett
hit történetének egyes állomásait a késő ókortól
kezdve napjainkig. Azok a gondolkodók is helyet
kapnak a kötetben, akik filozófiai megfontolásból
vagy a modern természettudományi fejlődés hatására
elutasítják a túlvilágba vetett hitet. Így válik
teljessé az a kultúrtörténeti és szellemtörténeti
áttekintés, amit a szerző erről az embereket mindmáig
izgató kérdésről nyújt.
128 oldal
1600 Ft
Az Oszmán Birodalom iránt a sokat emlegetett
százötven év okán mindig nagy volt az érdeklődés
Magyarországon. A későbbi korszakokra azokban mintha
nem irányult volna megérdemelt figyelem. A hazai
közvélemény még mindig viszonylag kevéssé tud a
birodalom bukása utáni évtizedekről, a köztársasági
Törökország küzdelmeiről, második világháborús
szerepéről, vagy a XX. század második felének itteni
eseményeiről. Jelen könyv ezen időszak
megismertetéséhez kíván hozzájárulni.


Ez most kiváltképp időszerű: Ankara az Európai Unió
kapujában várakozik. A Kelet és Nyugat hídján őrt
álló, egyszerre európai és ázsiai ország fontosságát
még inkább kidomborítja, hogy tevőleges szerepet
vállal a terrorizmus elleni nemzetközi küzdelemben,
miközben meg kell küzdenie saját emésztő belső
problémáival is. A könyv szerzője, Flesch István az
MTI felelős szerkesztője, aki külföldi tudósítóként
többször járt Törökországban, Atatürk és kora című
könyve pedig 2004-ben jelent meg.
167 oldal
1600 Ft
Fordította: Koltai M. Gábor
Declan Donnellan tizenöt nyelvre lefordított könyvének megjelenésével régi adósságát törleszti a magyar színházi könyvkiadás. Közérthető, a mindennapi gyakorlat nyelvére lefordítható...
Fordította: Németh Anikó
Új könyvében John Garth, a neves Tolkien-szakértő feltérképezi a földrajzi helyeket, amelyek megihlették A Gyűrűk Ura íróját, s tükröződnek Középföldében és az író által megálmodott...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ