A művészet története sorozat | Albumok | Books in English | Corvina Térképek sorozat | Deutsche Bücher | Északi források sorozat | Gasztronómia | Gyereknek és felnőtteknek | Irodalmi esszé | Irodalom | Irodalom | Ismeretterjesztő irodalom | Keleti források sorozat | Képzőművészet | Képző_Művészet | Környezetvédelem | Krimi, bűnügy | Kultúrtörténet | Magyar mesterek sorozat | Marco Polo sorozat | Megmondja sorozat | Memoár, életrajz, interjú | Mindennapi történelem sorozat | Művészet | Naplók | Nyelvkönyvek | Pszichológia | Stílusok-korszakok sorozat | Szépirodalom | Színháztörténet | Szótárak, lexikonok | Tankönyvek | Társadalom, közélet, politika | Társadalomtudomány | Térképek | Történelem | Tudástár sorozat | Turisztika | Vallástörténet | Zene
kiadvány oldalanként
A művészet története sorozat
A Corvina sorozata tizenhat gazdagon illusztrált kötetben mutatja be az építészet és a képzőművészet történetét az ókortól napjainkig, kiváló olasz szerzők tollából. Az utolsó, kiegészítő kötet a magyarországi művészet régóta várt friss, olvasmányos és korszerű összefoglalása a honfoglalástól napjainkig, több mint 500 látványos reprodukcióval, neves magyar művészettörténészek munkájaként.
A kötetek egyes fejezetei műelemzésekkel, valamint egy-egy téma vagy műfaj sajátosságait összefoglaló kitekintésekkel segítik az olvasót az adott korszak megismerésében.
A IX. század vége óta, amikor a magyarok letelepedtek a Kárpát-medencében, nem egyszer megváltozott az ország államformája, fővárosa, lakóinak összetétele, sőt maga az elhelyezkedése és a mérete is. A mindenkori Magyarország művészetét azonban jobbára ugyanazokkal a stílustörténeti fogalmakkal írhatjuk le, mint amelyeket a nyugat-európai művészet történetéből jól ismerünk. Az újdonságok többnyire uralkodói, egyházi kezdeményezésre jelentek meg az országban, minden korszakban találunk azonban valamilyen egyedi jelenséget, mint például a középkori falképek Szent László-legenda-ábrázolásai, az egész reneszánszon végigvonuló Mátyás-szimbolika, vagy a barokk vidéki rezidenciák egyik változata, a Grassalkovich Antal gödöllői kastélyáról elnevezett Grassalkovich-típus. A XIX. században itthon is megerősödött a nemzeti kultúra iránti igény, s hamarosan soha nem látott művészeti fellendülés következett, a XX. század első felében pedig már a világ élvonalába tartozó alkotások születtek, főként a fotó- a plakát-, illetve az iparművészet területén. 1948-tól speciális helyzetet eredményezett, hogy a művészek nagy része a tiltott vagy a tűrt kategóriába szorult, és munkáit csupán félhivatalos kiállítóhelyeken mutathatta be, egészen a rendszerváltás bekövetkeztéig.

A kötet öt neves művészettörténész szerzője - Bellák Gábor és Mikó Árpád (Magyar Nemzeti Galéria), Jernyei Kiss János (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Keserü Katalin (ELTE), valamint Szakács Béla Zsolt (PPKE és CEU) - nehéz feladatra vállalkozott. Több mint tizenegy évszázad művészetének történetét adják közre egyetlen kötetben, a festészet és a szobrászat mellett az építészet, a fotográfia, az iparművészet, illetve a XX. században a helyébe lépő design meghatározó áramlatait is figyelemmel kísérve.
400 oldal
10000 Ft
384 oldal
7000 Ft
A XX. század hajnalán gyökeresen megváltozik a művész - különösen az avantgárd művész - szerepe. Feladata immár nem a valóság ,,megszépítése", hanem az, hogy kíméletlenül leleplezze és kigúnyolja a társadalom képmutatását. A múlttal való szakítás jegyében a század első felében jó néhány csoport és kiáltvány születik egymással párhuzamosan: kivétel nélkül az új kirobbanó erejű akarása hatja át őket. A legfontosabb stílusirányzatok (expresszionizmus, kubizmus, futurizmus, absztrakt művészet, dadaizmus, szürrealizmus) mind-mind a maguk sajátos hangján, sokszínűen átalakítják a művészet arculatát. Olyan alkotók (Kandinszkij, Matisse, Boccioni, Marinetti, Picasso, Braque, Léger, Mondrian, De Chirico, Carra, Miró, Magritte, Dalí és mások) tevékenykednek ebben az időszakban, akik - életművük máig tartó hatásával - meghatározó alakjaivá válnak a XX. századi kultúrának.
408 oldal
7000 Ft
A kötet a gótikus művészettel foglalkozik, megszületésétől (amely Franciaországhoz köthető) kibontakozásáig és Európa-szerte való elterjedéséig. A könyv bemutatja a legnevezetesebb, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban található építészeti emlékeket (katedrálisokat, templomokat, világi épületeket). Emellett szemléletes képet kapunk a XII-XIV. század festészetéről, szobrászatáról és iparművészetéről, valamint a kor fontosabb művészeinek gazdag életpályájáról is.
432 oldal
7000 Ft
A korai reneszánsz művészetét bemutató kötet az 1400-es évekbe, azaz a XV. századba kalauzolja az olvasót, elénk tárva az építészet, festészet, szobrászat és iparművészet legjellegzetesebb alkotásait. Gyökeresen új születik meg ebben az időszakban a művészetben, és az ember lesz a mérce, ő kerül az ábrázolás középpontjába. A kitekintés felöleli az európai udvarok művészetét, a nemzetközi gótikának nevezett stílusirányzatot, az itáliai városállamokban kibontakozó, az ókori kultúra felfedezésén alapuló ún. quattrocentót - amelyet olyan mesterek neve fémjelez, mint Brunelleschi, Donatello, Masaccio vagy Leonardo -, de szó esik a németalföldi festészet fénykoráról is, köztük olyan alkotókról, mint Jan van Eyck vagy Rogier van der Weyden. Részletesebben esik szó a korszak néhány főművéről, így többek között Alberti néhány épületéről, Donatello szobrairól vagy Botticelli és Leonardo festményeiről.
432 oldal
7000 Ft
Jelen kötet az ókeresztény művészettől a román korig
terjedő, mintegy 1200 év művészetével foglalkozik.
Először azt vizsgálja, miként bontakozott ki a
katakombák mélyében a keresztények művészete, majd a
bizánci kor legjelesebb V–VI. századi emlékeivel
ismerkedhetünk meg, majd rövid kitérő következik a
kopt – a keresztény vallású egyiptomi – művészetre. A
következő fejezet a kora középkori udvari és
kolostori művészetet tárgyalja, kitérve a
longobárdok, a Merovingok és a vizigótok kultúrájára,
az írországi kolostorokban kibontakozó tevékenységre
(miniatúrák), az úgynevezett karoling reneszánsz
időszakára, az Ottó-korra és az itáliai festészet
kialakulására. Ezután szemléletes képet kaphatunk a
román stílus európai elterjedéséről. Az utolsó
fejezet a XI–XIII. századi itáliai festészet
legfontosabb emlékeit tárja elénk.
432 oldal
6000 Ft
A XIX. század derekán feltalálják a fényképezést. A
festők végre magát a valóságot figyelhetik meg, de
nem azért, hogy másolják, hanem hogy értelmezzék.
Falatozás a szabadban, lóverseny, táncosnők – az
impresszionisták (Manet, Monet, Degas, Renoir stb.)
festményei a kor társadalmának eleven, friss és
szokatlan képét közvetítik számunkra. Eközben Cézanne
a látványt alkotó geometriai struktúrákat kutatja,
Párizsban megépül az Eiffel-torony, New Yorkban
magasba szöknek az első felhőkarcolók, a csillogó
városi élet pedig az art nouveau kifinomult
stílusában találja meg kifejezési eszközét. Csakhogy
a belle époque ragyogó fényei mögött újraélednek a
belső kínok, az egzisztenciálisan rossz közérzet:
ennek szószólói Vincent van Gogh és Paul Gauguin, a
nabis mozgalom festői és Henri Rousseau, a vámos.
Aligha véletlen, hogy a század utolsó pillanatait
Munch Sikolya hatja át és szaggatja darabjaira.
384 oldal
6000 Ft
384 oldal
6000 Ft
360 oldal
6000 Ft
A római művészet kialakulásának előfeltételeit az
etruszkok és az Itália területén élő, már erőteljesen
hellenizált görögök alapozták meg. Mielőtt saját
művészeti alkotásokat hoztak volna létre, a rómaiak a
közeli Hellászból szereztek be szobrokat és kézműves-
termékeket, sőt tőlük kölcsönözték az alkalmazott
oszloprendeket mint építészeti jellegzetességeket is.
Rövid időn belül azonban egészen sajátos felfogásban
kezdték el értelmezni az átvett mintákat, jócskán
eltértek tőlük, s egyedi igényeik szerint –
elsősorban a praktikuság jegyében - átformálták őket.
A képzőművészetben az egyértelműség és a valósághűség
kapott hangsúlyt: a Pompeiiben fennmaradt
falfestmények, az egyiptomi Fajjúm-oázisban előkerült
arcképek, a rengeteg ránk maradt szobor, dombormű,
történeti eseményt elbeszélő oszlop (például Traianus
oszlopa) kivétel nélkül arról adnak tanúbizonyságot,
miként jelenthette az ókori rómaiak számára az ember
és a természet a megörökíteni kívánt örök szépség
ihletforrását.
360 oldal
6000 Ft
Három kötet, száz történet egyben. Sorszámozott, dedikált, limitált kiadás. Először azt hittem, azért működik, mert intim és csiklandós. Mert Nyáry úgy ír a nagyokról, mintha gyóntatta...
Mintegy 750 magyar sportoló életrajzát tartalmazza ez a kötet. Olyanokét, akik a nyári és téli olimpiai játékokon a dobogóra állhattak, így szerezve dicsőséget Magyarországnak. Balczó...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ