kiadvány oldalanként
A művészet története sorozat
A Corvina sorozata tizenhat gazdagon illusztrált kötetben mutatja be az építészet és a képzőművészet történetét az ókortól napjainkig, kiváló olasz szerzők tollából. Az utolsó, kiegészítő kötet a magyarországi művészet régóta várt friss, olvasmányos és korszerű összefoglalása a honfoglalástól napjainkig, több mint 500 látványos reprodukcióval, neves magyar művészettörténészek munkájaként.
A kötetek egyes fejezetei műelemzésekkel, valamint egy-egy téma vagy műfaj sajátosságait összefoglaló kitekintésekkel segítik az olvasót az adott korszak megismerésében.
Jelen kötet az ókeresztény művészettől a román korig
terjedő, mintegy 1200 év művészetével foglalkozik.
Először azt vizsgálja, miként bontakozott ki a
katakombák mélyében a keresztények művészete, majd a
bizánci kor legjelesebb V–VI. századi emlékeivel
ismerkedhetünk meg, majd rövid kitérő következik a
kopt – a keresztény vallású egyiptomi – művészetre. A
következő fejezet a kora középkori udvari és
kolostori művészetet tárgyalja, kitérve a
longobárdok, a Merovingok és a vizigótok kultúrájára,
az írországi kolostorokban kibontakozó tevékenységre
(miniatúrák), az úgynevezett karoling reneszánsz
időszakára, az Ottó-korra és az itáliai festészet
kialakulására. Ezután szemléletes képet kaphatunk a
román stílus európai elterjedéséről. Az utolsó
fejezet a XI–XIII. századi itáliai festészet
legfontosabb emlékeit tárja elénk.
432 oldal
6000 Ft
A XIX. század derekán feltalálják a fényképezést. A
festők végre magát a valóságot figyelhetik meg, de
nem azért, hogy másolják, hanem hogy értelmezzék.
Falatozás a szabadban, lóverseny, táncosnők – az
impresszionisták (Manet, Monet, Degas, Renoir stb.)
festményei a kor társadalmának eleven, friss és
szokatlan képét közvetítik számunkra. Eközben Cézanne
a látványt alkotó geometriai struktúrákat kutatja,
Párizsban megépül az Eiffel-torony, New Yorkban
magasba szöknek az első felhőkarcolók, a csillogó
városi élet pedig az art nouveau kifinomult
stílusában találja meg kifejezési eszközét. Csakhogy
a belle époque ragyogó fényei mögött újraélednek a
belső kínok, az egzisztenciálisan rossz közérzet:
ennek szószólói Vincent van Gogh és Paul Gauguin, a
nabis mozgalom festői és Henri Rousseau, a vámos.
Aligha véletlen, hogy a század utolsó pillanatait
Munch Sikolya hatja át és szaggatja darabjaira.
384 oldal
6000 Ft
384 oldal
6000 Ft
360 oldal
6000 Ft
A XVIII. század építészete örökli a barokktól a
formák pazar gazdagságát és szeszélyességét,
ugyanakkor ezt könnyedebbé és kecsesebbé oldja.
Nemkülönben a festészet: mintha a barokk
szépségeszmény által meghatározott irányt követné, de
ezt nagyobb könnyedséggel teszi. Canaletto, Bellotto
és Guardi ragyogó `fotogramokon` örökíti meg ennek a
boldogságban úszó Európának a városképeit. Mindezt
együttesen nevezzük rokokónak. Azonban ismét
beköszönt a változás. Angliában már a szigorú
neopalladiánus stílusú épületekért rajonganak,
Hogarth révén pedig a festészet a társadalmi szatíra
hatékony eszközévé válik. A francia felvilágosodás
gondolkodói egy új társadalom körvonalait vázolják
fel, amely az Ész elsőbbségén alapszik, s a
klasszikus formavilágot alkalmasabbnak ítélik arra,
hogy a vizuális művészetekben kifejezze racionális
hitvallásukat. Herculaneum és Pompei váratlan
fölfedezése nagy segítségükre van ebben. A
legkülönfélébb nemzetek műértői keresik fel az
itáliai ásatásokat, s a `régi kacatok` számos új
ismerettel szolgálnak. Rómában és Londonban
megnyílnak az antik világot bemutató első múzeumok, a
század végén pedig már a klasszicizmus a `korszerű`
stílus.
432 oldal
6000 Ft
A barokk - melynek kora az abszolutizmus és a
felvilágosodás közé esik - az utolsó olyan
stílusirányzat, amely átfogja Európa egészét. Jó
ideig a reneszánsz különc hajtásának tekintették. A
tartalom és a forma összetettsége, sodró lendülete
éles ellentétben áll a klasszicizmus fegyelmezett
önmérsékletével. Világi örömök és érzékiség, vallásos
áhítat és szigorú aszkézis, formai sokszínűség és
merev szabályok betartása egyaránt jellemző a barokk
mesterek alkotásaira. A barokk történetét, és
művészeit bemutató kötetet rengeteg színes fotó
illusztrálja.
406 oldal
6000 Ft
Mezopotámiában, a `két folyó hatalmas, termékeny
országában` több mint 3000 esztendeig váltakoztak az
ókori civilizációk. I.e. 3500 körül a sumer, majd az
ésszakkeletről érkező sémi népek hatására kialakult az
akkád civilizáció, később a babilóniai és az asszír,
végül a perzsa.
Az ókori Közel-Kelet művészetének utolsó, ragyogó
időszakából, az újbabilonai korszakból származnak a
leghíresebb emlékek: a mítikus Bábel tornya és Babilon
hatalmas kőtömbökkel rakott, csempeburkolatú városfala.
A művészet hajnalát jelentő több ezer éves időszakot
idézi meg a kötet a főbb fordulópontokat tartalmazó
ismertetésekkel, csodálatos színes fotók
segítségével.
360 oldal
6000 Ft
A Lechner Ödön életművét feldolgozó könyvek részletesen tárgyalják a mester magyaros forma-törekvéseit, épületeinek jellegzetességeit, ám a művészeti közéletben játszott, sokrétű...
E könyvben Ferenc pápa beszédeiből és írásaiból olvashatnak egy csokorra valót. Az első fejezet a 2015-os Laudato si\' kezdetű enciklika rövidített változata, összefoglalja jelenünk legégetőbb...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ