kiadvány oldalanként
Mindennapi történelem sorozat
A sorozat izgalmas történelmi intimitások képeskönyve. Feleleveníti a nagy korszakok hétköznapi életét: a kor egyszerű embereinek mindennapjait, szerelmi és családi életét, étkezési szokásait, lakását, öltözködését, mindezt korabeli képekkel illusztrálva. Szerzői azt vallják ugyanis, hogy a kis történetek szerves részei a nagy történelemnek.
80 oldal
1690 Ft
A Hétköznapi élet Mátyás király korában című kötet nem csak Hunyadi Mátyással foglakozik, hanem számos példát vesz át Luxemburgi Zsigmond, a két Habsburg uralkodó I. Albert és V. László, a Jagelló-házi királyok, I. és II. Ulászló, valamint II. Lajos korából is. Természetesen a könyv törzsanyagát az 1458 és 1490 közötti események adják, de ezek a kitérők mindenképpen az olvasók javát szolgálják, hiszen így a könyv érdekesebb lesz, és az olvasók bővebb információkhoz juthatnak. A Mindennapi történelem című sorozat arra vállalkozik, hogy felelevenítse egykor volt emberek életét: mindennapjaikat, erkölcsüket és szokásaikat. Szerzői azt vallják ugyanis, hogy a kis történetek szerves részei a nagy történelemnek.
172 oldal
6990 Ft
oldal
499 Ft
Hogyan éltek a nők Athénban vagy Spártában a klasszikus ókorban, Periklész idején? Mennyibe került egy rabszolga? Hogyan válhatott valaki állampolgárrá? Kik voltak a <em>metoikosz</em>ok? Miért kedvelték annyira a görögök a lakomákat?<br>
E kötet valóságos időutazás: elénk tárja, hogyan töltötték mindennapjaikat a görög férfiak, nők, gyerekek, a polgárok, az idegenek, a rabszolgák. Róluk szól ez a színes stílusban megírt, érdekes összefoglalás, amelyet gazdag képanyag tesz még élvezetesebbé.<br>
A <em>Hétköznapi élet a görög aranykorban</em> igyekszik feltárni azt a társadalmi ellentmondást, amely egyszerre tűnt barátságosnak és kegyetlennek, újítónak és maradinak, megengedőnek és szigorúnak. Egyszóval bemutatni azt a világot, amelyben megszületett a demokrácia.<br>
<em>A Mindennapi történelem</em> című sorozat arra vállalkozik, hogy felelevenítse egykor volt emberek életét: mindennapjaikat, erkölcsüket és szokásaikat. Szerzői ugyanis azt vállalják, hogy a kis történetek szerves részei a nagy történelemnek.
192 oldal
6990 Ft
Miért jó szerencsés napon születni? Az egyiptomiak nemzeti itala valóban a sör? Hány éves korukig szoptatták csecsemőiket az anyák? A piramisok építői tényleg sztrájkba léphettek? Milyen tárgyakat vittek magukkal a másvilágra az egyiptomiak?

E kötet valóságos időutazás: elénk tárja, hogyan töltötték mindennapjaikat az egyiptomi férfiak, nők, gyerekek, hivatalnokok és rabszolgák. Róluk szól ez a színes stílusban megírt, érdekes összefoglalás, amelyet gazdag képanyag tesz még élvezetesebbé.

A Hétköznapi élet a fáraók korában igyekszik bemutatni a több mint 4000 évvel ezelőtt lezajlott eseményeket, azt a képet, amely ma is bennünk él erről a különleges világról, az egyiptomiak életszeretetéről, az egyszerre kegyetlen és megengedő világszemléletükről, roppant sokrétű társadalmukról, az egyszerű emberek gazdag érzelemvilágáról, érzéseikről, kultúrájukról.

A Mindennapi történelem című sorozat arra vállalkozik, hogy felelevenítse egykor volt emberek életét: mindennapjaikat, erkölcsüket és szokásaikat. Szerzői ugyanis azt vallják, hogy a kis történetek szerves részei a nagy történelemnek.
192 oldal
6990 Ft
A Corvina Kiadó Hétköznapi élet című sorozatának új kötetében annak az időszaknak - az 1825 és 1848 közötti éveknek - hétköznapjaiba kapunk bepillantást, amelyet reformkorként szokás emlegetni. A korszak legkiterjedtebb hatású közszereplője gróf Széchenyi István volt, aki változásokat kezdeményezett a mindennapi élet csaknem minden területén, és a nyugat-európai viselkedési minták, szokások elterjesztésében, a magyar nyelv hatókörének kiterjesztésében vagy a közlekedés korszerűsítésében senki máshoz nem mérhető eredményeket ért el.
A szerző, Fábri Anna történész szót ejt a korabeli Magyarország családjairól, öltözködéséről, lakásairól, ételeiről-italairól, szórakozásairól, vallásáról, munkakörülményeiről, kormányzásáról, társadalmi rendjéről vagy a főváros életéről. Az olvasmányosan megírt szöveget korabeli idézetek és mintegy 250 illusztráció gazdagítja, a pontosabb eligazodást pedig időrendi áttekintés és irodalomjegyzék segíti.
192 oldal
6990 Ft
A Hétköznapi élet a római császárok korában igyekszik
bemutatni az antik Rómát, azt a képet, amely ma is
bennünk él erről a különleges világról, a rómaiak
habzsoló életszeretetéről, az egyszerre kegyetlen és
megengedő világszemléletükről, az új iránt fogékony
és a külső hatásokat befogadó gazdag kultúrájáról.
A kötet szerzője, Catherine Salles a nanterre-i
(Párizs X.) egyetem tanára. Az antik Rómával
foglalkozó számos könyve és tanulmánya jelent meg.
A Mindennapi történelem című sorozat arra
vállalkozik, hogy felelevenítse egykor volt emberek
életét: mindennapjaikat, erkölcsüket és szokásaikat.
Szerzői azt vallják ugyanis, hogy a kis történetek
szerves részei a nagy történelemnek.
192 oldal
5990 Ft
A Corvina Kiadó sorozata, amely a hétköznapi élet
eseményein keresztül ismertet meg az emberiség
történetével, a világtörténelmi témák mellett eredeti
művekben dolgozza fel a magyar történelem fontos
korszakait. A legújabb kötet a Habsburgok
uralkodásának felvilágosodás kori periódusával,
illetve annak mindennapjaival foglalkozik. A H.
Balázs Éva, Krász Lilla és Kurucz György történészek
szerkesztésében készült kiadvány az 1740-től, Mária
Terézia uralkodásának kezdetétől 1815-ig, a Szent
Szövetség megalakulásáig tartó, mintegy nyolcvanéves
korszak köznapi életét tekinti át, szemléletes képet
nyújtva ezen időszak családi életéről,
lakókörülményeiről, öltözködéséről és divatjáról,
ételeiről-italairól, társadalmi rendjéről,
kultúrájáról, szórakozási szokásairól, hitéletéről,
munkakörülményeiről, hadseregéről, közlekedéséről és
más egyéb témákról. A szöveget korabeli idézetek és
mintegy 300, nagyrészt színes illusztráció
gazdagítja, a pontosabb eligazodást pedig időrendi
áttekintés és irodalomjegyzék segíti.
192 oldal
5990 Ft
Hány ágyasa volt a császárnak? Kik azok az eunuchok?
Valóban ettek kutyahúst a kínaiak? Tényleg ők
találták fel a puskaport? Miért kötötték el a
kislányok lábfejét? Hogyan szövik a selymet? E kötet
valóságos időutazás: elénk tárja, hogyan töltötték
mindennapjaikat a kínai férfiak, nők, gyerekek, a
parasztok, írástudók, munkások és hivatalnokok. Róluk
szól ez a színes stílusban megírt érdekes
összefoglalás, amelyet gazdag képanyag tesz
plasztikussá és még élvezhetőbbé. A Hétköznapi élet a
kínai császárok korában igyekszik bemutatni az örök
és változtathatatlan Kínát, valamint az ott élő,
lüktetően eleven, folytonosan változó társadalmat és
a kettő között feszülő paradoxont. A Mindennapi
történelem című sorozat arra vállalkozik, hogy
felelevenítse egykor volt emberek életét:
mindennapjaikat, erkölcsüket és szokásaikat. Szerzői
azt vallják ugyanis, hogy a kis történetek szerves
részei a nagy történelemnek.
192 oldal
5990 Ft
A sorozat jelen kötete a családi élet, a szokások,
a munka és a szórakozás, az öltözködés, utazás,
vallás, kultúra, szexualitás és a hadviselés
köré csoportosítva tárja az olvasó elé Buffalo Bill
és a Vadnyugat meghódítása korának Amerikáját.
A leírásokhoz csatlakozó, kizárólag korabeli
forrásokból származó színes illusztrációk egy
film szemléletességével mutatják be mindezt.
192 oldal
5990 Ft
A Lechner Ödön életművét feldolgozó könyvek részletesen tárgyalják a mester magyaros forma-törekvéseit, épületeinek jellegzetességeit, ám a művészeti közéletben játszott, sokrétű...
E könyvben Ferenc pápa beszédeiből és írásaiból olvashatnak egy csokorra valót. Az első fejezet a 2015-os Laudato si\' kezdetű enciklika rövidített változata, összefoglalja jelenünk legégetőbb...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ