kiadvány oldalanként
Mindennapi történelem sorozat
A Corvina Kiadó sorozata a hétköznapi élet
eseményein keresztül ismertet meg az emberiség
történetével, a világtörténelmi témák mellett
eredeti művekben dolgozza fel a magyar történelem
fontos korszakait.
Ez a kötet az 1919-1945 közötti időszakkal
foglalkozik. Korabeli idézetekkel és nagyrészt
eddig publikálatlan fotókkal gazdagítva mutatja
be fenti korszak köznapi életét, kultúráját, sajtóját,
élet- és munkakörülményeit, ünnepeit.
182 oldal
5990 Ft
A párizsi Larousse sorozatát, amely a hétköznapi élet
eseményein keresztül ismertet meg az emberiség
történetével, a magyar kiadás néhány, kifejezetten
Magyarország történetét bemutató témával egészíti ki.
Közülük az első a közelmúlttal foglalkozik: a Kádár-
korszakot felölelő több mint harminc év hétköznapi
világát tekinti át az ötvenes évek második felétől az
1989-es rendszerváltozásig, de vázlatosan kitér a
háború utáni évektől az 1956-os forradalomig tartó
korszak mindennapi életére is. A szerző, Valuch
Tibor,
az 1956-os Intézet munkatársa új könyvében a
szakszerű
ismeretterjesztés jegyében a Kádár-korszak jellemző
vonásainak, élethelyzeteinek, a hétköznapok világának
minél teljesebb, lehetőség szerint olvasmányos
bemutatására törekedett. Komoly nehézséget jelentett,
hogy a Rákosi- és a Kádár-korszak mindennapi életéről
eddig még nem készült összefoglaló történeti mun- ka,
s az egyes kérdések feldolgozása is csak részlegesen
történt meg. Ebből következően a hiányokat a jelen
kötet is csak részlegesen pótolhatja. A rövid
leírásokból, elemzésekből azonban plasztikusan
kiviláglik, hogyan élt, hol lakott, mit evett, hogyan
utazott, öltözködött a kor embere, mit gondolt az őt
körülvevő világról, és miként töltötte a szabad
idejét
Magyarországon a 20. század második felében, Kádár
János korában. A könyv tizenhárom fejezetre
tagolódik,
ezeken belül általában négy-öt témakör szerepel. Az
egyes fejezetek - a számos illusztráció és korabeli
szemelvény segítségével - színes képet rajzolnak
többek között a korszak környezetéről,
építkezéseiről,
lakáskultúrájáról, élelmiszer-fogyasztásáról,
divatjáról, vásárlási szokásairól, közlekedéséről,
családi és munkahelyi világáról, szórakozási
lehetőségeiről, ünnepeiről és még sok minden egyéb
témáról.
192 oldal
6990 Ft
Meddig tartott a munkaidő XIV. Lajos idejében? Miért
rettegtek az emberek a farkasoktól és a
boszorkányoktól? Létezett-e szerelmi házasság? Miért
számított a marhahús a kedvenc ételnek? Hogyan kellett
adót fizetni? Miként működött a posta?
E kötet hasonlóan a sorozat többi tagjához valóságos
időutazás: elénk tárja, hogyan élt, hogyan
töltötte mindennapjait az a húszmillió francia
férfiak, nők, gyerekek, nemesek, katonák, munkások -,
akikről Francois Trassard és munkatársai szövege szól:
élvezetes, színes stílusban, számos értékes dokumentum
felhasználásával.
A Hétköznapi élet a Napkirály korában ezenkívül
megkísérli bemutatni a francia történelem egyik
legérdekesebb korszakának, az egyik leghosszabb ideig
uralkodó királyuk fény- és árnyoldalait is.
A Mindennapi történelem című sorozat arra vállalkozik,
hogy feleleveníti egykor volt emberek életét;
mindennapjaikat, erkölcsüket és szokásaikat. Figyelme
távolról sem csak az előkelők életmódjára szorítkozik,
mert szerzői azt vallják, hogy a kis történetek
szerves részei a nagy történelemnek.
192 oldal
5990 Ft
A neves párizsi Larousse Kiadó mindennapi
történelem sorozatának tagja ez a kb. 300
színes fotóval illusztrált kötet, amely a családi
élet, szokások, munka, szórakozás, öltözködés,
utazás, vallás, kultúra, szexualitás, hadviselés
köré csoportosítva mutatja be a Napóleon-kori
Franciaországot.
190 oldal
5990 Ft
A Lechner Ödön életművét feldolgozó könyvek részletesen tárgyalják a mester magyaros forma-törekvéseit, épületeinek jellegzetességeit, ám a művészeti közéletben játszott, sokrétű...
E könyvben Ferenc pápa beszédeiből és írásaiból olvashatnak egy csokorra valót. Az első fejezet a 2015-os Laudato si\' kezdetű enciklika rövidített változata, összefoglalja jelenünk legégetőbb...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ