kiadvány oldalanként
Tudástár sorozat
130 oldal
1600 Ft
Az Oszmán Birodalom iránt a sokat emlegetett
százötven év okán mindig nagy volt az érdeklődés
Magyarországon. A későbbi korszakokra azokban mintha
nem irányult volna megérdemelt figyelem. A hazai
közvélemény még mindig viszonylag kevéssé tud a
birodalom bukása utáni évtizedekről, a köztársasági
Törökország küzdelmeiről, második világháborús
szerepéről, vagy a XX. század második felének itteni
eseményeiről. Jelen könyv ezen időszak
megismertetéséhez kíván hozzájárulni.


Ez most kiváltképp időszerű: Ankara az Európai Unió
kapujában várakozik. A Kelet és Nyugat hídján őrt
álló, egyszerre európai és ázsiai ország fontosságát
még inkább kidomborítja, hogy tevőleges szerepet
vállal a terrorizmus elleni nemzetközi küzdelemben,
miközben meg kell küzdenie saját emésztő belső
problémáival is. A könyv szerzője, Flesch István az
MTI felelős szerkesztője, aki külföldi tudósítóként
többször járt Törökországban, Atatürk és kora című
könyve pedig 2004-ben jelent meg.
167 oldal
1600 Ft
A biológia történetét követve nagy ívet ölel föl a
szerző a tudomány ókori kezdeteitől Darwin forradalmi
felismerésein át a molekuláris biológia lélegzet-
elállító felfedezéséig.
A kötet rövid és szakszerű áttekintést nyújt az
olvasónak a modern kor nagy lehetőségeket,
egyszersmind nagy veszélyeket rejtő tudományáról.
A szerző Dr.Thomas Junker egyetemi magántanár. A
Tübingeni Egyetem Biológiai Karán tanít
természettudomány-történetet.
139 oldal
1600 Ft
Az ELTE szociológiaprofesszorának új könyve a
magyar szocialista korszak, ezen belül főként
a Kádár-kor politikai vezetőinek összetételét
térképezi fel a szociológia módszereivel.
Kimutatja és megmagyarázza, milyen hátterű, milyen
műveltségű, iskolázottságú rétegekből jöttek az új
elit, a pártvezetés új nómenklaturájának tagjai.
150 oldal
1600 Ft
A kötet olvasmányosan, izgalmasan és számos kortárs
tanút megszólaltatva írja le a Római Birodalom
késő ókori bel- és külpolitikai eseményeit: a
kereszténység terjedését, az egyház és a világi
hatalmak közötti feszültségeket, a római jog
törvénybe foglalását, stb.
A szerző a Bambergi Egyetem professzora. Fő
kutatási területe a késő ókori társadalom-, gazdaság-
és kultúrtörténete.
119 oldal
1600 Ft
A Selyemútnak nevezett útvonal már az ókor óta
kiterjedt közlekedési hálózatot alkotott, melynek
főcsapása Kelet-Ázsiától a Földközi-tengerig ért.
A szerző, aki a sinológia és etnológia
professzora a Müncheni Egyetemen, ezt a
nyomvonalat követi egészen napjainkig,
felcsillantva a számos nép és kultúra által
létrehozott értékes örökség minden oldalát.
133 oldal
1600 Ft
Az ismert televíziós szakember könyve tudományos
alapossággal, de világos, közérthető nyelven
mutatja be, hogyan épülnek fel, hogyan működnek,
milyen műsortípusokat preferálnak a kereskedelmi
televíziók. Nemzetközi és magyar példákkal, a
jogi helyzettel, a nézettség mérésével és
felhasználásával, a tv-s személyiségek szerepével
és sok más `kulisszatitokkal` is megismertet.
114 oldal
1600 Ft
Elmúltak azok az idők, amikor mosolyt fakaszott
a gondolat, hogy a hidrogén a napenergia és a szél
ereje mellett központi szerepet játszhat az energia-
ellátásunkban, hogy véget vethet az egyre
szűkösebbé váló fosszilis energiától való függésnek,
tartósan és káros anyagoktól mentesen biztosítva az
energiát. Az autóipar már jó ideje lázasan
dolgozik az üzemanyagcellás, hidrogént tankoló
autók kifejlesztésén. Szerzőnk véleménye szerint
belátható időn belül a növekvő hidrogéngazdálkodás
lesz majd a jellemző a kőolaj/földgáz gazdálkodás
mellett.
133 oldal
1600 Ft
Nyugati szomszédunk története rengeteg szállal
fűződik a miénkhez, ezért óhatatlanul magyar
`szemüvegen` át szoktuk látni.
Jelen kötetünk szerzője, Karl Vocelka a Bécsi
Egyetem történészprofesszora most más szemszögből
tárja elénk Ausztria történetét a kereszténység
felvételétől napjainkig.
151 oldal
1600 Ft
A szerző, Rudas Tamás, az ELTE Társadalomtudmányi
Kara Statisztikai Tanszékének vezetője, a TÁRKI
tudományos igazgatója, a téma nemzetközileg elismert
szakértője. Könyve a közvélemény-kutatások iránt
érdeklődő olvasóknak, döntéshozóknak, újságíróknak
szeretne segítséget nyújtani, bemutatva a témával
kapcsolatos legfontosabb fogalmakat és a
közvélemény-kutatások azon jellemzőit, amelyek az
eredmények megbízhatóságára és érvényességére
a legnagyobb hatással vannak.
136 oldal
1600 Ft
A Lechner Ödön életművét feldolgozó könyvek részletesen tárgyalják a mester magyaros forma-törekvéseit, épületeinek jellegzetességeit, ám a művészeti közéletben játszott, sokrétű...
E könyvben Ferenc pápa beszédeiből és írásaiból olvashatnak egy csokorra valót. Az első fejezet a 2015-os Laudato si\' kezdetű enciklika rövidített változata, összefoglalja jelenünk legégetőbb...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ