A művészet története sorozat | Albumok | Books in English | Corvina Térképek sorozat | Deutsche Bücher | Északi források sorozat | Fizika | Gasztronómia | Gyereknek és felnőtteknek | Humor | Irodalmi esszé | Irodalom | Irodalom | Ismeretterjesztő irodalom | Keleti források sorozat | Képzőművészet | Képző_Művészet | Környezetvédelem | Krimi, bűnügy | Kultúrtörténet | Magyar mesterek sorozat | Marco Polo sorozat | Megmondja sorozat | Memoár, életrajz, interjú | Mindennapi történelem sorozat | Művészet | Naplók | Nyelvkönyvek | Pszichológia | Stílusok-korszakok sorozat | Szépirodalom | Színháztörténet | Szótárak, lexikonok | Tankönyvek | Társadalom, közélet, politika | Társadalomtudomány | Térképek | Természettudomány | Történelem | Történelem, politika | Tudástár sorozat | Turisztika | Vallástörténet | Zene
kiadvány oldalanként
Nyelvkönyvek
A kötet szerzői az ELTE Germanisztikai Intézet sokéves oktatási, vizsgáztatási és tananyagírási tapasztalattal rendelkező oktatói. Tesztkönyvük segítségével a vizsgákra készülő fiatalok lemérhetik német nyelvi készségeket, a nyelvi struktúrák ismeretét, a szövegértést, az írásbeli kifejező- és a fordítási készséget. Az egyes fejezetek rövid útmutatást adnak a nyelvtanulóknak a felkészüléshez illetve eredményeik elemzéséhez, helyes értékeléséhez, ezután következnek maguk a tesztek, a könnyűtől haladva az egyre nehezebb felé.
160 oldal
950 Ft
A Corvina kétnyelvű olvasókönyv-sorozata elsősorban nyelvtanulók számára készült. Az eredeti szöveg és a gondosan megszerkesztett fordítás egymás mellett olvasható. A magyarázó jegyzetek egyrészt megadják a ritkább és nehezebben érthető angol szavak és kifejezések jelentését, másrészt pedig megindokolják, hogy a fordító bizonyos fordulatokat miért fordít úgy, ahogy az a szövegben olvasható. Mindazokat a fordítói megoldásokat, amelyek külön figyelmet érdemelnek, a könyvek mindkét nyelvben tipográfiailag is megkülönböztetik. A nyelvórai használat megkönnyítését szolgálják a kérdések és gyakorlatok.
128 oldal
850 Ft
Ez a könyv a harmadik kötete egy három részből álló angol nyelvkönyvnek, mely egy detektívtörténet segítségével a teljesen kezdő szinttől a középfok előtti (preintermediate) szintig készíti fel a nyelvtanulókat. A három könyv nyelvtani anyagát a negyedik, Nyelvtani összefoglaló kötet foglalja egységes rendszerbe. A leckék utasításai és a nyelvtani magyarázatok magyar nyelvűek. Minden kötet végén angol-magyar szójegyzék található, valamint a kötetben közölt gyakorlatok megoldásait, ami mind az egyénileg, mind a csoportosan tanulók munkáját megkönnyíti. A három könyvnek kiegészítő része az egyenként négy kazettából álló hanganyag.
228 oldal
1200 Ft
Az angol nyelvet tanuló tanárok és diákok számára készült angol tematikus tesztkönyv-sorozat harmadik kötete. A sorozat könyvei a legtöbb problémát okozó és a leggyakrabban előforduló nyelvi fordulatokat gyakoroltatják be, és ellenőrzik a megszerzett tudást. A könyvek iskolákban, csoportos oktatásban, egyéni tanulás közben egyaránt jól használhatók, és segítséget nyújtanak a felkészülésben minden típusú nyelvvizsgához.
212 oldal
880 Ft
Az angol nyelvet tanuló tanárok és diákok számára készült angol tematikus tesztkönyv-sorozat második kötete. A sorozat könyvei a legtöbb problémát okozó és a leggyakrabban előforduló nyelvi fordulatokat gyakoroltatják be, és ellenőrzik a megszerzett tudást. A könyvek iskolákban, csoportos oktatásban, egyéni tanulás közben egyaránt jól használhatók, és segítséget nyújtanak a felkészülésben minden típusú nyelvvizsgához.
156 oldal
820 Ft
Zoltán Erika tapasztalt nyelvtanár, az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola angol tanszékének vezetője. Új könyve ahhoz nyújt segítséget a magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak, ami az angol nyelv elsajátítása során talán a legnagyobb nehézséget okozza: az igeidők használatának a megtanulásához. Magyar nyelvű, könnyen érthető magyarázatait számos példával, példamondattal (és azok fordításaival) illusztrálja, és minden esetben gyakorlatsorokat is közöl, tehát megérteti és begyakoroltatja az angol igeidők használatát. Természetesen közli a gyakorlatok megoldásait. A könyv egyéni és csoportos nyelvtanulásra egyaránt alkalmas.
144 oldal
850 Ft
A szerző az ELTE Germanisztikai Intézetének munkatársa, aki a Fordító- és Tolmácsképző Intézetben szerzett sokéves oktatói tapasztalata alapján avatja be a vizsgára készülőket a fordítás gyakorlatának fortélyaiba.
200 oldal
700 Ft
A Richtiges Deutsch azoknak a nyelvtanulóknak a segédkönyve, akik finomítani szeretnék középszintű nyelvtudásukat, nyelvvizsgára vagy felvételire készülnek. A 16 párbeszédet mindig gyakorlatok sora követi, amelyeknek megoldása az összefoglaló táblázatokat követően a függelékben található.A könyv munkanyelve német, minthogy a német nyelven való gondolkodásra szándékszik rávezetni a nyelvtanulót, és célja a tipikus hibák tisztázása mellett a német köznyelv gyakorlati elsajátíttatása szókincsfejlesztés révén.
320 oldal
1200 Ft
Minden idegen nyelvben vannak olyan nyelvtani kérdéskörök és szerkezetek, amelyeknek a megértése, megtanulása és begyakorlása a magyar nyelvtanulók számára különös nehézséget okoz. A német nyelvben a kötőmód számít ilyen `kemény diónak`. Uzonyi Pál, az ELTE Tanárképző Karának német tanszékvezetője nem csak a nyelvtanítás területén rendelkezik alapos tapasztalatokkal, hanem komoly nyelvtaníró is. Jelen könyvében a kötőmódot a német igemódok rendszerében taglalja, arányaiban persze sokkal nagyobb teret szentelve neki a másik két igemódnál. A kontrasztív szemléletű, igen alapos magyarázó részeket gyakorlatok követik, amelyek megoldási kulcsa a kötet végén található, ezzel lehetővé téve az önálló tanulást is. A kötetet záró magyar-német és német- magyar nyelvtani szómagyarázat a németül tanulók általános és fontos segédeszköze lehet. Ajánlható a könyv minden olyan nyelvtanulóknak, aki érettségire, felvételire vagy nyelvvizsgára készülve a maga komplexitásában szeretné megtanulni és begyakorolni a kötőmód képzését és használatát, valamint némettanároknak, akik az igemódok egyes részeinek tanításakor használhatnak fel belőle egyes részeket, gyakorlatsorokat.
144 oldal
780 Ft
Ez a kötet az érettségire való felkészülést nem általános összefoglalással, és nem is előregyártott feleletsémákkal kívánja segíteni, hanem a nyilvánosságra hozott témakörök teljes...
Az érettségire való felkészülést segítő, számos általános összefoglaló munkával szemben ez a kiadvány nem az eddig tanultak globális áttekintését kívánja nyújtani, hanem az Emberi...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ