A művészet története sorozat | Albumok | Books in English | Corvina Térképek sorozat | Deutsche Bücher | Északi források sorozat | Gasztronómia | Gyereknek és felnőtteknek | Irodalmi esszé | Irodalom | Irodalom | Ismeretterjesztő irodalom | Keleti források sorozat | Képzőművészet | Képző_Művészet | Környezetvédelem | Krimi, bűnügy | Kultúrtörténet | Magyar mesterek sorozat | Marco Polo sorozat | Megmondja sorozat | Memoár, életrajz, interjú | Mindennapi történelem sorozat | Művészet | Naplók | Nyelvkönyvek | Pszichológia | Stílusok-korszakok sorozat | Szépirodalom | Színháztörténet | Szótárak, lexikonok | Tankönyvek | Társadalom, közélet, politika | Társadalomtudomány | Térképek | Történelem | Tudástár sorozat | Turisztika | Vallástörténet | Zene
kiadvány oldalanként
Nyelvkönyvek
A kötet szerzői az ELTE Germanisztikai Intézet sokéves oktatási, vizsgáztatási és tananyagírási tapasztalattal rendelkező oktatói. Tesztkönyvük segítségével a vizsgákra készülő fiatalok lemérhetik német nyelvi készségeket, a nyelvi struktúrák ismeretét, a szövegértést, az írásbeli kifejező- és a fordítási készséget. Az egyes fejezetek rövid útmutatást adnak a nyelvtanulóknak a felkészüléshez illetve eredményeik elemzéséhez, helyes értékeléséhez, ezután következnek maguk a tesztek, a könnyűtől haladva az egyre nehezebb felé.
160 oldal
950 Ft
A Corvina kétnyelvű olvasókönyv-sorozata elsősorban
nyelvtanulók számára készült. Az eredeti szöveg és a
gondosan megszerkesztett fordítás egymás mellett
olvasható. A magyarázó jegyzetek egyrészt megadják a
ritkább és nehezebben érthető angol szavak és
kifejezések jelentését, másrészt pedig megindokolják,
hogy a fordító bizonyos fordulatokat miért fordít úgy,
ahogy az a szövegben olvasható. Mindazokat a fordítói
megoldásokat, amelyek külön figyelmet érdemelnek, a
könyvek mindkét nyelvben tipográfiailag is
megkülönböztetik. A nyelvórai használat megkönnyítését
szolgálják a kérdések és gyakorlatok.
128 oldal
850 Ft
Ez a könyv a harmadik kötete egy három részből álló angol nyelvkönyvnek, mely egy detektívtörténet segítségével a teljesen kezdő szinttől a középfok előtti (preintermediate) szintig készíti fel a nyelvtanulókat. A három könyv nyelvtani anyagát a negyedik, Nyelvtani összefoglaló kötet foglalja egységes rendszerbe. A leckék utasításai és a nyelvtani magyarázatok magyar nyelvűek. Minden kötet végén angol-magyar szójegyzék található, valamint a kötetben közölt gyakorlatok megoldásait, ami mind az egyénileg, mind a csoportosan tanulók munkáját megkönnyíti. A három könyvnek kiegészítő része az egyenként négy kazettából álló hanganyag.
228 oldal
1200 Ft
Az angol nyelvet tanuló tanárok és diákok számára
készült angol tematikus tesztkönyv-sorozat harmadik
kötete.
A sorozat könyvei a legtöbb problémát okozó és a
leggyakrabban előforduló nyelvi fordulatokat
gyakoroltatják be, és ellenőrzik a megszerzett tudást.
A könyvek iskolákban, csoportos oktatásban, egyéni
tanulás közben egyaránt jól használhatók, és
segítséget nyújtanak a felkészülésben minden típusú
nyelvvizsgához.
212 oldal
880 Ft
Az angol nyelvet tanuló tanárok és diákok számára készült angol tematikus tesztkönyv-sorozat második kötete. A sorozat könyvei a legtöbb problémát okozó és a leggyakrabban előforduló nyelvi fordulatokat gyakoroltatják be, és ellenőrzik a megszerzett tudást. A könyvek iskolákban, csoportos oktatásban, egyéni tanulás közben egyaránt jól használhatók, és segítséget nyújtanak a felkészülésben minden típusú nyelvvizsgához.
156 oldal
820 Ft
Zoltán Erika tapasztalt nyelvtanár, az esztergomi
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola angol
tanszékének vezetője. Új könyve ahhoz nyújt segítséget
a magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak, ami az angol
nyelv elsajátítása során talán a legnagyobb nehézséget
okozza: az igeidők használatának a megtanulásához.
Magyar nyelvű, könnyen érthető magyarázatait számos
példával, példamondattal (és azok fordításaival)
illusztrálja, és minden esetben gyakorlatsorokat is
közöl, tehát megérteti és begyakoroltatja az angol
igeidők használatát. Természetesen közli a gyakorlatok
megoldásait. A könyv egyéni és csoportos
nyelvtanulásra egyaránt alkalmas.
144 oldal
850 Ft
A szerző az ELTE Germanisztikai Intézetének munkatársa, aki a Fordító- és Tolmácsképző Intézetben szerzett sokéves oktatói tapasztalata alapján avatja be a vizsgára készülőket a fordítás gyakorlatának fortélyaiba.
200 oldal
700 Ft
A Richtiges Deutsch azoknak a nyelvtanulóknak a segédkönyve, akik finomítani szeretnék középszintű nyelvtudásukat, nyelvvizsgára vagy felvételire készülnek. A 16 párbeszédet mindig gyakorlatok sora követi, amelyeknek megoldása az összefoglaló táblázatokat követően a függelékben található.A könyv munkanyelve német, minthogy a német nyelven való gondolkodásra szándékszik rávezetni a nyelvtanulót, és célja a tipikus hibák tisztázása mellett a német köznyelv gyakorlati elsajátíttatása szókincsfejlesztés révén.
320 oldal
1200 Ft
Minden idegen nyelvben vannak olyan nyelvtani kérdéskörök és szerkezetek, amelyeknek a megértése, megtanulása és begyakorlása a magyar nyelvtanulók számára különös nehézséget okoz. A német nyelvben a kötőmód számít ilyen `kemény diónak`. Uzonyi Pál, az ELTE Tanárképző Karának német tanszékvezetője nem csak a nyelvtanítás területén rendelkezik alapos tapasztalatokkal, hanem komoly nyelvtaníró is. Jelen könyvében a kötőmódot a német igemódok rendszerében taglalja, arányaiban persze sokkal nagyobb teret szentelve neki a másik két igemódnál. A kontrasztív szemléletű, igen alapos magyarázó részeket gyakorlatok követik, amelyek megoldási kulcsa a kötet végén található, ezzel lehetővé téve az önálló tanulást is. A kötetet záró magyar-német és német- magyar nyelvtani szómagyarázat a németül tanulók általános és fontos segédeszköze lehet. Ajánlható a könyv minden olyan nyelvtanulóknak, aki érettségire, felvételire vagy nyelvvizsgára készülve a maga komplexitásában szeretné megtanulni és begyakorolni a kötőmód képzését és használatát, valamint némettanároknak, akik az igemódok egyes részeinek tanításakor használhatnak fel belőle egyes részeket, gyakorlatsorokat.
144 oldal
780 Ft
Fordította: Árokszállásy Zoltán
Az ember minden reggel használja a vizet: lezuhanyozik, kávét főz, lehúzza maga után a vécét, oda se figyelve. Csakhogy több mint 750 millió ember nem teheti meg mindezt, mivel nincs bevezetve...
Három kötet, száz történet egyben. Sorszámozott, dedikált, limitált kiadás. Először azt hittem, azért működik, mert intim és csiklandós. Mert Nyáry úgy ír a nagyokról, mintha gyóntatta...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ