kiadvány oldalanként
Nyelvkönyvek
A kötet szerzői az ELTE Germanisztikai Intézet sokéves oktatási, vizsgáztatási és tananyagírási tapasztalattal rendelkező oktatói. Tesztkönyvük segítségével a vizsgákra készülő fiatalok lemérhetik német nyelvi készségeket, a nyelvi struktúrák ismeretét, a szövegértést, az írásbeli kifejező- és a fordítási készséget. Az egyes fejezetek rövid útmutatást adnak a nyelvtanulóknak a felkészüléshez illetve eredményeik elemzéséhez, helyes értékeléséhez, ezután következnek maguk a tesztek, a könnyűtől haladva az egyre nehezebb felé.
160 oldal
950 Ft
A Corvina kétnyelvű olvasókönyv-sorozata elsősorban
nyelvtanulók számára készült. Az eredeti szöveg és a
gondosan megszerkesztett fordítás egymás mellett
olvasható. A magyarázó jegyzetek egyrészt megadják a
ritkább és nehezebben érthető angol szavak és
kifejezések jelentését, másrészt pedig megindokolják,
hogy a fordító bizonyos fordulatokat miért fordít úgy,
ahogy az a szövegben olvasható. Mindazokat a fordítói
megoldásokat, amelyek külön figyelmet érdemelnek, a
könyvek mindkét nyelvben tipográfiailag is
megkülönböztetik. A nyelvórai használat megkönnyítését
szolgálják a kérdések és gyakorlatok.
128 oldal
850 Ft
Ez a könyv a harmadik kötete egy három részből álló angol nyelvkönyvnek, mely egy detektívtörténet segítségével a teljesen kezdő szinttől a középfok előtti (preintermediate) szintig készíti fel a nyelvtanulókat. A három könyv nyelvtani anyagát a negyedik, Nyelvtani összefoglaló kötet foglalja egységes rendszerbe. A leckék utasításai és a nyelvtani magyarázatok magyar nyelvűek. Minden kötet végén angol-magyar szójegyzék található, valamint a kötetben közölt gyakorlatok megoldásait, ami mind az egyénileg, mind a csoportosan tanulók munkáját megkönnyíti. A három könyvnek kiegészítő része az egyenként négy kazettából álló hanganyag.
228 oldal
1200 Ft
Az angol nyelvet tanuló tanárok és diákok számára
készült angol tematikus tesztkönyv-sorozat harmadik
kötete.
A sorozat könyvei a legtöbb problémát okozó és a
leggyakrabban előforduló nyelvi fordulatokat
gyakoroltatják be, és ellenőrzik a megszerzett tudást.
A könyvek iskolákban, csoportos oktatásban, egyéni
tanulás közben egyaránt jól használhatók, és
segítséget nyújtanak a felkészülésben minden típusú
nyelvvizsgához.
212 oldal
880 Ft
Az angol nyelvet tanuló tanárok és diákok számára készült angol tematikus tesztkönyv-sorozat második kötete. A sorozat könyvei a legtöbb problémát okozó és a leggyakrabban előforduló nyelvi fordulatokat gyakoroltatják be, és ellenőrzik a megszerzett tudást. A könyvek iskolákban, csoportos oktatásban, egyéni tanulás közben egyaránt jól használhatók, és segítséget nyújtanak a felkészülésben minden típusú nyelvvizsgához.
156 oldal
820 Ft
Zoltán Erika tapasztalt nyelvtanár, az esztergomi
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola angol
tanszékének vezetője. Új könyve ahhoz nyújt segítséget
a magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak, ami az angol
nyelv elsajátítása során talán a legnagyobb nehézséget
okozza: az igeidők használatának a megtanulásához.
Magyar nyelvű, könnyen érthető magyarázatait számos
példával, példamondattal (és azok fordításaival)
illusztrálja, és minden esetben gyakorlatsorokat is
közöl, tehát megérteti és begyakoroltatja az angol
igeidők használatát. Természetesen közli a gyakorlatok
megoldásait. A könyv egyéni és csoportos
nyelvtanulásra egyaránt alkalmas.
144 oldal
850 Ft
A szerző az ELTE Germanisztikai Intézetének munkatársa, aki a Fordító- és Tolmácsképző Intézetben szerzett sokéves oktatói tapasztalata alapján avatja be a vizsgára készülőket a fordítás gyakorlatának fortélyaiba.
200 oldal
700 Ft
A Richtiges Deutsch azoknak a nyelvtanulóknak a segédkönyve, akik finomítani szeretnék középszintű nyelvtudásukat, nyelvvizsgára vagy felvételire készülnek. A 16 párbeszédet mindig gyakorlatok sora követi, amelyeknek megoldása az összefoglaló táblázatokat követően a függelékben található.A könyv munkanyelve német, minthogy a német nyelven való gondolkodásra szándékszik rávezetni a nyelvtanulót, és célja a tipikus hibák tisztázása mellett a német köznyelv gyakorlati elsajátíttatása szókincsfejlesztés révén.
320 oldal
1200 Ft
Minden idegen nyelvben vannak olyan nyelvtani
kérdéskörök és szerkezetek, amelyeknek a megértése,
megtanulása és begyakorlása a magyar nyelvtanulók
számára különös nehézséget okoz. A német nyelvben a
kötőmód számít ilyen `kemény diónak`.
Uzonyi Pál, az ELTE Tanárképző Karának német
tanszékvezetője nem csak a nyelvtanítás területén
rendelkezik alapos tapasztalatokkal, hanem komoly
nyelvtaníró is. Jelen könyvében a kötőmódot a német
igemódok rendszerében taglalja, arányaiban persze
sokkal nagyobb teret szentelve neki a másik két
igemódnál.
A kontrasztív szemléletű, igen alapos magyarázó
részeket gyakorlatok követik, amelyek megoldási kulcsa
a kötet végén található, ezzel lehetővé téve az önálló
tanulást is. A kötetet záró magyar-német és német-
magyar nyelvtani szómagyarázat a németül tanulók
általános és fontos segédeszköze lehet.
Ajánlható a könyv minden olyan nyelvtanulóknak, aki
érettségire, felvételire vagy nyelvvizsgára készülve a
maga komplexitásában szeretné megtanulni és
begyakorolni a kötőmód képzését és használatát,
valamint némettanároknak, akik az igemódok egyes
részeinek tanításakor használhatnak fel belőle egyes
részeket, gyakorlatsorokat.
144 oldal
780 Ft
Fordította: N. Kiss Zsuzsa
Ismeri ön Freudot? Mit gondoljunk róla: bölcs vagy sarlatán? Ez az elképesztő emberi sorsokat feltáró könyv új nézőpontból világítja meg a híres-hírhedt pszichiáter működését. Bécsben...
Fordította: Jankó Szép Yvette
Fantasztikus nők, döbbenetes, elképesztő sorsok. Hogyhogy eddig nem ismertük őket? Létezik, hogy senki sem írt regényt, verset, ódát, szatírát az életükről, tetteikről? Többségüket...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ